Да не забравяме, че 43% от парите за земеделие ще даваме ние-данъкоплатците

Така че държавата трябва да планира с отговорност към потребителя и да гарантира хранителната ни независимост

Проектът на Стратегическия план на България по Общата селскостопанската политика за периода 2023-2027 вече е изпратен на Европейската комисия.

Жалко е, че това, което стана в Украйна в последните дни е война, която вече променя и ще променя много изградени планове. Дадените допълнително 150 млн. лв на земеделието, претендирани за голям успех, ще бъдат бързо стопени от последствията от кризата и инфлацията.

Те вече са сериозно нахапани, констатират икономисти.

От друга страна става още по-сериозно и отговорно стотиците милиони за земеделие не само много прецизно да бъдат разпределени между браншовете и производителите, но и така, че да гарантират продоволствената ни независимост, която излиза на първо място в следвоенната криза.

Ако се налага, трябва да се направят и корекции, защото е ясно, че вносът на продукция и храни ще поскъпва, а парите ще се обезценяват.

Май картофите стават много важни за изхранването…

Министерството на земеделието ни претендира пред Брюксел, че ще стимулира потреблението на български качествени и конкурентоспособни продукти на достъпни цени, ще насърчава българските земеделски производители, за да станат конкурентоспособни на европейските пазари и да развиват селските райони. Дано тези фрази не останат само на шаблон?!

Сега у нас ще се очакват коментарите по стратегическия план от страна на службите на ЕК. Но вече става по-важно и какви ще бъдат нашите национални коментари – на потребителите и браншовете на производителите.

Защото, освен, че потребяваме, ние и доста инвестираме.

Защото…като цяло от проекта на стратегическия план на стойност около 8 млрд. евро или 15 744 031 880 лева, разпределени в първи и втори стълб за 2023-2027 г. . националното подпомагане през периода ще е в размер на 4 709 995 506 лева, или 43 %.

Така че е много важно и какво ще кажем ние, а не само Брюксел

Да не забравяме и това, че стратегическият план заложи цели 60% национално съфинансиране за развитие на селските райони, т.е. наши пари, за да компенсираме намаленото финансиране от Европейски земеделски фонд за селските райони.

Тази вметка не е излишна и не е за пренебрегване, за да се знае, че земеделието ни няма да се развива в следващите 5 години само с европейски пари.

Да видим кое ще е най-важното за отбелязване при директните плащания на фермерите по финансови пера.

Парите за обработване на площ ще са 3,9 млрд. лв. за 5-те години. Ясно е, че ще таван за големите, а преразпределително плащане ще получават по-малките – с площ до 6000 декара.

Допълнително доста по-високо подпомагане на доходите си ще получат младите земеделски стопани – 120 518 461 лева за 5-годишния период. Дано това помогне да се увеличат.

За разнообразяване на отглежданите култури или т. нар. сеитбооборот, в който се включва още една култура, ще има за 5-те години малко над 591 млн. лв.

За намаляване на използваните пестициди се заделят близо 340 млн. лв. за 5-те години.

За подобряване на биологично разнообразие и екологичната инфраструктура са предвидени 313 млн. лв.

Схемата за биологично земеделие със ставка за плащане на площ и за биологично отгледана животинска единица ще е с бюджет за 5-те години от 224 млн. лв.

Общо обвързаните плащания ще са 903 472 107 лева.

При обвързаното подпомагане за запазва съотношението 60 към 40 в общия бюджет, като по-голям е делът за подкрепа към стопаните на говеда и дребни преживни животни.

Нови пари ще усвояват стопаните на крави от застрашени от изчезване породи и овце и кози, застрашени от изчезване.

Нови схеми ще има при плодовете, където са предвидени субсидии и за млади насаждения, които не са влезли в плододаване и за планински плодове.

При зеленчуците – за малки планински производители.

Повече пари се заделят и за стопаните на месодайните крави от догодина 28,2 млн. лв. За месодайните породи под селекция пък ще са общо 4 433 554 лв.

Годишният бюджет в обвързаното плащане за плодове ще е 35,4 млн. лв. плюс 3,8 млн. за младите, невлезли в плододаване градини.

При оранжерийното производство се увеличава бюджетът, но заради ягоди и малини, отглеждани в оранжерии.

За млечния сектор бюджетът е 1 800 430 лв., за сектор подове и зеленчуци – 12 058 375 лева, от които 70% са национални средства.

Бюджетът на втори стълб е малко над 6,9 млрд. лв. за 5-годишния период. Именно този бюджет е подсилен със сериозен пакет от национални средства, които вече ще представляват 60 на сто от сумите по интервенциите за развитие на селските райони“.

Биологичното производство е тук – то за първи път завоюва 654 972 277 лева за петте години.

Очаква се с нетърпение да се разбере как ще работи една от новите интервенции, които са изключително важни за бизнеса – създаването на Взаимоспомагателен фонд за гарантиране на доходите, който ще стартира със 117 млн. лв.Това е една от новите мерки, която трябва да покрива риска на агробизнеса и още не е ясно точно по какъв механизъм ще работи.

Друга особено важна интервенция, съществена за някои видове стопанства, е инвестицията напояване. Нейният общ бюджет е 195,7 млн. лв.

Нови интервенции ще засягат създаване и възстановяване на екологична инфраструктура, устойчиви практики и сортове,, насърчаване на намалението на употребата на продукти за растителна защита и торове, възстановяване и поддържане на деградирали пасища, насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатични условия.

За намаляване на растителната защита и торовете бюджетът е 195 млн. лв.

При инвестиционните мерки най-много средства са заделени в досегашната мярка за преработка – 587 млн. лв.

Хуманното отношение към животните и антимикробната резистентност ще бъдат платени с 19,5 млн. лв. Бюджетът на тази интервенция е близо 100 000 млн. лв. за периода 2023-2027 г.

Като цяла за плодове и зеленчуци има бюджет 12 058 375 лева, от които 70% са национални средства.

Да видим какви ще са ставките за всичко това, за да не заколим кокошката, която снася златните яйца…

Виктория Димитрова

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X