100 000 лева се отпускат за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.

  Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” разпредели 100 000 лева за 2022 г. по схемата „Помощ за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.”
   Целта на помощта е чрез подкрепа на земеделските стопани за въвеждане на стандарта GLOBALG.A.P. да се оптимизира процесът по производство на качествени селскостопански продукти в сектор „Плодове и зеленчуци“, да се намали използването на химически суровини и да се сведе до минимум вредното въздействие върху околната среда на земеделските операции.
    Подпомагането е насочено към малки и средни предприятия, земеделски стопани и към признати групи или организации на производители на плодове и зеленчуци.
   Помощта се предоставя само за „ново участие“ в стандарта GLOBALG.A.P., като това условие важи при първо кандидатстване по схемата за подпомагане.
    Подкрепата се предоставя за максимален период от пет години и е ограничена до 1 200 лв. с включено ДДС на бенефициер годишно и до 5 000 лв. с включено ДДС на група или организация годишно.
   Като задължително условие за предоставяне на подпомагане е получаването на валиден сертификат за съответствие със стандарта GLOBALG.A.P. всяка година, в която земеделският стопанин или групата/организацията предвижда да участва в схемата за подпомагане.
    Предстои ДФ „Земеделие“, съвместно с компетентните дирекции в МЗм, да изготви указания за предоставяне на помощта.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X