Унивок® осигурява извънземна защита от болести при житни култури

Фунгицид на Corteva Agriscience™ с ново активно вещество Inatreq™ active, нов начин на действие и нова iQ-4 формулация

Унивок® е нов фунгицид, който предлага изключително предпазно, стопиращо и лечебно действие срещу всички икономически важни болести при житни култури. Фунгицидът на Corteva Agriscience™ е двукомпонентен, съдържащ протиоконазол, който е един от най-новите триазоли със системно, изкореняващо и предпразно действие. Насочен е за борба срещу болестите при житни култури, в т.ч. видовете ръжди, листни петна и фузариум. Изцяло новото активно вещество Inatreq™ active от нова химична група има нов начин на действие срещу широк спектър от болести. Най-същественото му предимство е, че е нов еталон срещу видовете септория и средство за борбата с резистентността към този патоген. Активните съставки в Унивок® се допълват взаимно в т.нар. синергичен ефект, който дава на земеделските производители нов инструмент за борба с всички болести при житните култури.
Inatreq™ active е молекула, създадена от актомицета Streptomyces и последваща ферментация. Този факт показва благоприятния ефект върху околната среда и културите на продукта.
 Лечебно действие
След третиране Унивок® прониква в листната тъкан и остава в активна форма за повече от 30 дни и при контакт с патогена активира своето фунгицидно действие (лечебно действие).
 Защитно действие
Прилепването след третиране върху растителните части действа като резервоар за Унивкок™, като се активира при контакт с покълващи спори (защитно действие).
 Стопиращо действие
При наличе на покълнали спори или развит мицел, Унивок® прониква в тъканите и действа като инхибитор на митохондриалното дишане в гъбните клетки, като блокира електронния трансфер. Произведеното количество на аденозин трифосфат (ATP) е намалено и защото ATP е основният енергиен носител, който задвижва жизнените функции на клетките, ключови биопроцеси се нарушават, растежът се възпрепятства и гъбите умират (стопиращо действие).
Поради новия си начин на действие Унивок® не притежава кръстосана резистентност с други фунгициди и това го прави ново антирезистентно оръжие за борба с болестите напролет при житни култури.
Унивок® е в специална формулация по iQ-4 технология за по-добро прилепване и проникване в растителните части на културата и по-продължителна защита от патогените.
iQ-4 технологията е новопатентована формулация, съдържаща специално проектирана аджувантна система.
Предимствата включват:
 Подобряване на разпространението и покритието върху листната повърхност дори при ниски обеми вода
 Подобряване на проникването и преразпределението в растителните тъкани
 Осигурява 97,5% покритие на растителните части
 8 дни след третиране 90% от продукта е наличен върху растителните части
 Продължителна и сигурна активност до 6 седмици след третиране според метеорологичните условия.
Унивок® осигурява отлична продължителност на защита, която е достатъчна да предпази културите дори и при най-висок фон на зараза, която е комбинирана с физиологичен ефект, изразяващ се в стимулиране на фонтосинтезата, блокиране на хормона етилен, който се образува в културата при стресови условия, стимулира коренообразуването. На база на всичко това уникалният фунгицид на Corteva Agriscience™ спомага културата да даде максималния си добивен потенциал и високи показатели на зърното. Опитите в Европа и България показаха отличен контрол на брашнеста мана, жълто-кафяви петна, фузариум, базично гниене, кафява ръжда, жълта ръжда, снежна плесен, ран листен пригор и септория. Унивок® се прилага в гъвкава доза в зависимост от момента на приложение, както следва: Т1 – 120 мл/дка; Т2 – 130 мл/дка и Т3 за защита от фузариум в доза от 130 до 150 мл/дка.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X