EС ще задейства кризисни мерки в покрепа на европейските фермери

В Комисията по земеделие ( АГРИ ) се проведе изслушване на комисаря по земеделие Януш Войчеховски относно настоящата ситуация на селскостопанските пазари в ЕС след нахлуването на Русия в Украйна.

Комисар Войчеховски посочи някои от мерките, които ЕК ще предприеме. Очаква се задействане на резерва при кризи в размер на 500 млн. евро, временно разрешение за ползване на земите под угар за производство на протеинови култури, както и предоставяне на повече гъвкавост на държавите членки да отпускат държавни помощи за най-засегнатите от кризата сектори.

Първата реакция на Европейската комисия в помощ на фермерите беше да настоява те да бъдат включени в групата на бизнесите в ЕС, които могат да получат компенсации за повишените цени на енергийните продукти. Вследствие на това ще се разреши на всяка държава-членка да приложи схема за подкрепа за покупка на торове, като сама ще определи размера на помощта. Предстои ЕК да уточни детайлите по този механизъм за подкрепа, но със сигурност се знае, че ще има таван на субсидията.

Схемата ще помогне повече на някои сектори – основно на зърнопроизводители, отколкото на други като свиневъди например, коментира еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони Януш Войчеховски в интервю за полската медия Rzeczpospolita. Той посочи, че конфликтът в Украйна е задълбочил проблемите в свиневъдния сектор, където през последните години расте броят на фалиралите стопанства, и се търсят начини да се помогне спешно на останалите работещи животновъди. Такива мерки ще бъдат интервенциите на Европейската комисия на пазара за свинско месо.

В момента в Европа има 2 млн. ха земеделска земя, която не се използва за отглеждане на култури и животни. Заради проблемите с доставките на фуражни култури се обсъжда възможността за дерогация от задължението за определяне на площи, свободни от протеинови култури. ЕК предлага също да се използва кризисният резерв, който е в размер на 500 млн. евро. Средствата са предвидени в бюджета на ЕС и по правило се разпределят под формата на директни плащания към фермерите в края на календарната година. ЕК иска те да се използват сега за подкрепа на най-засегнатите от кризата сектори.

Дори в новите условия Европейската комисия не се отказва от амбициозните си „зелени“ цели в първичното и вторичното производство на храни, както и във веригата за доставки на храни. Еврокомисар Войчеховски напомни, че на фермерите ще се наложи да намалят употребата на торове, но да произвеждат същите или дори по-големи количества култури.

В допълнение към мерките на ниво ЕС за справяне с кризите, държавите-членки ще трябва сами да определят мерки в своите стратегически планове. Всяка държава сама ще определя в каква степен може да се включи в изпълнението на високите „зелени“ амбиции, заложени в Общата селскостопанска политика и стратегиите „От фермата до трапезата“ и за биологично разнообразие. Възможност да се правят промени и „фини настройки“ на плановете ще има всяка година през новия програмен период.

Словакия вече обяви, че ще направи съответни корекции в своя стратегически план за селското стопанство. Промените могат да се отнасят например до „добавяне на интервенции, които включват мерки за смекчаване на негативните ефекти от настоящата ситуация и възможни инструменти за компенсация за словашки първични производители и преработватели, обясни министерството, цитирано от Euractiv.com. Остава обаче неясно дали Словакия ще може да намали своите екологични и климатични амбиции, които са заложени в плана за субсидиране на селското стопанство.

Министърът на земеделието на Италия Стефано Патуанели отиде дори по-далеч и по време на парламентарен контрол в своята страна заяви, че подкрепя отлагането на влизането в сила на новите екосхеми по Общата селскостопанска политика, които водят до ограничаване на традиционни за страната производства, смятани вредящи за околната среда. Той посочи още, че правителството ще поиска да увеличи процента на обвързаните с производството плащания за стратегическите производства, при които ЕС не е самодостатъчен, като протеиновите култури и зърнените храни.

От своя страна Комисията предупреди, че „не е разумно“ да се променят радикално плановете за ОСП.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X