Към здрави и продуктивни пчели

Споделено от моята практика, успешна за малък пчелин с ефективни и силни семейства

Милан Стоянов, дпн
55 години съм свързан с живота на пчелите. През този период, използвайки литературни източници, изучавайки добри пчеларски практики и чрез провеждани експерименти и наблюдения, търсех начин на работа, при който с по-малко разходи и труд да постигна добри резултати.
Усилията ми бяха насочени към стремежа за целогодишно отглеждане на силни пчелни семейства, които са най-надеждното средство за успехи от пчеларския труд. Постигането на целта заложих на стремежа за осъществяване на следните идеи:
 Използването на усилията на две майки в едно пчелно семейство;
 Системни грижи за здрави пчелни семейства;
 Изключване на намеси в работата ми, които пряко диктуват условията на живот в кошера от пчеларя, несъобразени с билогията на пчелите и заедно с това максимално ограничаване на дразненията (от пчеларя и околната среда);
 Строго съобразяване с инстинктите на обитателите в кошера и особеностите на природо-климатичните условия в района на пчеларстване.
Необходими пособия, които винаги използвам
Имам дървени поставки за два ДБ кошера с възможност за лесно приближаване и отдалечаване. Пчелните семейства в пчелина са два вида: основни (производствени) и помощни. Всеки кошер има вътрешна хранилка. Използвам уред за получаване (извличане) на перга. Изолаторна кутия за ограничаване на снасянето на майката. Маточна рамка, която позволява лесно и бързо отнемане на зрелите маточници за настаняване във формираните отводки. Отглеждам две елитни пчелни семейства, използвани за семейства – отглеждачи.
Начин на работа
Очистителното облитане в ранна пролет отразявам в таблица. Използвам я при главния пролетен преглед, започвайки от най-слабо облитащите се: те се нуждаят от спешна помощ. В хранилките наливам инвертиран захарен сироп със заместител на прашец и В 12. В края на зимата и началото на пролетта пчелите имат съдбоносна нужда от прашец и вода, а зазимяването с достатъчно прашец понякога има пожелателен характер. Наличието на вода в кошера през пролетта предпазва от заразяване на пчелите по време на очистителните облитания при използване на общ водоизточник, а от друга страна предотвратява излитането на пчелите до студени водоизточници, което често води до фаталния им край в период на съдбоносна нужда от тях за пролетното развитие на семейството.
Пролетния преглед извършвам в края на март или началото на април. Резултатите от него нанасям в таблица. Поставям Тимол – препарат срещу кърлежа Вароа. За профилактика и лечение на Нозематоза използвам Нозестат или йод (в зависимост от състоянието) и КАС – 81. В инвертирания сироп за подхранване добавям заместител на прашец, В 12 (една ампула в 2 л) , морска сол и отвара от борови иглички, люти чушки, коприва, киселец, лапад, цвекло, чесън, йод – 5%, редувайки ги. Отварата от борови иглички способства за засилване на устойчивостта на пчелите срещу гнилцови заболявания. Другите съдържат оксалова киселина, която възпира развитието на кърлежа, а поставянето на листа от лук и домати влияе благоприятно срещу аскосфероза.
През активния период използвам строителна рамка. Тя има противокърлежова роля, постига противороеви ефект, служи като средство за намаляване на прегледите и се получава повече восък. Преди запечатване на килийките изземвам апиларнила (търтевото мляко). Смесвам го с мед за консервиране и съдържанието на така приготвената смес в 20 буркана консумирам лично през годината, избягвайки смушенията, предизвиквани през годините от сърдечна аритмия и изживявам вълнения – неприсъщи за старостта!
През целия активен период, без експирименталните осмачета, подхранвам вечер в безлетежни дни.
През май създавам отводки. От производствените кошери отделям отводка в кошера до него със зрял маточник. Тя е пълноценна, тъй като разместването на кошерите позволява в тях да навлязат пчели-работнички (събирачки). Подсилвайки ги със запечатано пило, от тях получавам стокова продукция.
След главния медосбор обединявам отводките със семейството-майка до него. Така във всяко обединено семейство има млада майка. През зимата обединените семейства зимуват по-добре, изразходват по-малко храна. Половината от майките през зимата в пчелина са едногодишни, а другите – двегодишни.
През следващия май правя отводки със старите майки, които през сезона заменям с млади.
Доходното пчеларство преминава през технология, която позволява ежегодна смяна поне на половината майки в пчелина.
В началото на акациевата паша извършвам подсилване на производствените семейства чрез налитане на пчели. В началото на октомври следва отново зазимяване на две семейства в един кошер с една млада майка и другата на две години.
Описаният начин на работа се съпътства от следните особености:

 • Осемрамковите кошери са с хранителна наставка, не се подхранват и се използват като помощни и извличане на перга, прашец и търтеево мляко, които смесвам с мед, консервирайки ги за лични нужди;
 • С оглед на племенно-развъдната работа в част от тях майките заменям с внесени отвън;
 • В началото на юни проверявам за степента на опаразитеност от акара Вароа и при нужда използвам етерични масла, което е приложимо за активния сезон. В края на октомври и началото на ноември третирам с противовароатозни препарати и/или с млечна киселина. Тя освен антикърлежова роля способства и за консервиране на прашеца.
  Подхранвам след изпръскване на меда през юли. Ранното подхранване е продиктувано от желанието за ограничаване на снасянето на майката и евентуалното отлагане на манов мед, застрашаващ успешното зимуване.
  Зазимявам с над 20 кг мед в семейство
  Използването на млади майки и описаният начин на работа позволява отглеждането на силни пчелни семейства. Рояването в пчелина се ограничава и се получават желани, а в добри години и мечтани добиви. Основополагаща роля за това играе ежегодното наличие на едногодишни майки в пчелина.
  Усилията за отглеждане на качествени майки започват с грижи за семейството-отглеждач. Използването на силни семейства-отглеждачи има съдбоносна роля за качеството на отглежданите пчелни майки. В силните семейства с пропорционално съотношение между броя на пчелите кърмачки и количеството на отглеждаите личинки за една личинка се грижат 2 – 3 пчели.
  В практиката на пчелина се създават условия, които са предпоставка за качествени майки.
  Маточната рамка се поставя в силен отглеждач с кротък нрав, заградена от пити с мед и прашец и вътрешна хранилка със захарен сироп, което способства за по-обилно отделяне на млечице от пчелите. В отглеждача има около 20 кг мед, разновъзрастово пило и открито пило от елитни семейства. Цели се създаване на условия за обилно хранене на личинките и застъпване на селекционния подход при майкопроизводството. Преди поставянето на маточната рамка извършвам екстремно подхранване на отглеждача (разпечатвам до маточната рамка пита с мед и прашец – пчелна майка, която е отглеждана при недостиг на прашец е слабо продуктивна). Вентилацията в кошера-отглеждач трябва да позволява постъпването в него на кислород, отделяне на влагата и образувалия се въглероден двуокис.
  Разплодният материал се взима в ембрионалния му период, по питите в кошера-отглеждач няма годни личинки за отглеждане на майки от захранвана за пчела личинка.
  Приемането на яйца за отглеждане на майка се определя не само от липсата на друга възможност, но и защото те са от майката на кошера-отглеждач. Така се предоставя възможност за грижи към отглежданите майки още в най-ранен период.
  Яйцата за отглеждане на майки са от едногодишна майка, която е лишена за три дни от въможност да осеменява: такива яйца са по-богати на хранителни вещества. Маточната рамка позволява изграждането на маточниците в просторно вертикално пространство, налице са условия за разширяване на маточните чашки и безпрепятствено обилно хранене на отглежданите майки. Отсъствието на възможност за изхранване на майки по питите в отглеждача не позволява разпиляване на хранителен ресурс, който се насочва в изобилие към отглежданите майки в маточната рамка. Кошерът-отглеждач е защитен от силни ветрове, което го предпазва от честа смяна на състава на въздуха в него, предизвикваща дразнения. Оригиналната моя маточна рамка позволява пренасянето на маточниците да не е застрашено от повреда и простуда.
  Ежегодното формиране на отводки през пролетта подпомага управлението на роевия процес и улеснява отстраняване на старите пити, което е важна механична мярка за убиване на вирусите (Ил.Гечев).
  Чрез обединяването на отводките със семейството-майка в края на сезона се постига подсилване на основните уморени и изтощени семейства с млади и свежи пчели, което е предпоставка за успешно зимуване и интензивното им пролетно развитие. Обединяването на две семейства в един кошер осигурява комфортни топлинни условия в кошера – предпоставка за икономичен разход на хранителните запаси, добро зимуване и успешно пролетно развитие.
  Използаният начин на работа позволява ежегодна смяна на половината от майките в пчелина, а използването на две майки в един кошер предотвратява свърхпроизводството на млечице, чието наличие в излишък е мощен тласък за възникване на роево настроение. Успоредно с това младите качествени майки преживяват успешно зимата.
  Извършените наблюдения сочат, че голям процент на загиналите пчелни семейства през зимата може да се дължи и на загиналите пчелни майки
  Установено е, че при зазимяването с тригодишни пчелни майки зимният смъртен изход на пчелните семейства поради смъртта на старата майка възлиза на 10, 2%. При разцъфтяване на огромните площи слънчоглед отдалечавам помощните от производствените кошери и по този начин ги подсилвам с летящи пчели.
  Победната роля при пчеларството е в ръцете на силните пчелни семейства: в тях една пчела живее около 5 дни по-дълго от пчелата в слабо семейство (Таранов). Една пчела от слабо семейство за ден внася 20 мг нектар, а тази от силно – 36,5 мг. Пчелно семейство от 20 000 пчели за един ден събира 250 гр нектар, а това с 50 000 – 3 кг, или 12 пъти повече. Най-точният критерий за оценка на ефективността на използвания начин на работа са резултатите.
  В пчеларската си практика не помня нулева година (без да съм пръскал мед)
  За района на пчеларстване 2007 година беше нулева, но от отглежданите семейства по описания начин изпръсках по 1 – 2 магазина мед.
  И днес на 82 години с две патерици и помощта на съпругата ми се радваме на благодатни успехи, намерили израз във върхово постижение по 93 кг от рекордистите и 63 кг мед среден добив от пчелно семейство. Не е гериоизъм, но едва ли е честа практика, която поражда благодарност към благоволението на Съдбата. През твърде ройливата 2021 година не допуснахме рояване, създадохме 10 пълноценни отводки изцяло с ресурси на пчелина и изпръскахме 603 кг мед от 12 производствени пчелни семейства.
  Резултатите се дължат на прилагания начин на работа, позволяващ да се отглеждат силни пчелни семейства през цялата година. От съществено значение са прилаганите организационни, профилактични, физични, биологични и химични грижи през целия активен период за опазване на здравето на пчелните семейства и строго съобразяване с инстинктите на пчелите, което е основно изискване към правото да притежаваме тези “Божи мушици“ (П. Прокопович).
  Редовното използване на профилактични и биологични средства в борбата срещу акара е породено от данни, според които някои препарати срещу кърлежите могат да увредят пчелните майки. Те получават телесни дефекти. Пчелите забелязват инвалидизацията им и отстраняват подобни майки, като ги убиват. Смъртта на майката през зимата може да бъде естествена (от старост) или неестествена, но винаги е биологическа катастрофа, водеща до загиването на пчелното семейство. През периода май – юли проверявам степента на опаразитеност в пчелина и при нужда третирам с Тимол и Екостоп.
  Да помагаш на самоотвержена милионна армия с уникална полза за природата и човека, е основание да се определи живота ти за градивен!

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X