loader image

Европейската Комисия обяви пакет от мерки за гарантиране на продоволсвената сигурност

Преди малко Европейската Комисия обяви пакет от мерки за гарантиране на продоволсвената сигурност, а днес по-късно в пленарна зала в Европейския парламент ще дискутираме резолюция по темата, съобщи Атидже Алиева-Вели, евродепутат от ДПС/ Обнови Европа.

Ето и част от мерките, предложени от ЕК:

ПОДКРЕПА ЗА ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ В ЕС

• 500 милиона евро ще бъдат разпределени като национални средства за пряка подкрепа на земеделските производители, които са най-засегнати от по-високите разходи за суровини и затварянето на пазарите за износ. Страните от ЕС могат да допълнят тази подкрепа до 200% с национални средства.

• За да се справят с трудностите с паричните потоци, с които понастоящем се сблъскват земеделските производители, на страните от ЕС ще бъде разрешено да плащат предварително по-висок процент на авансови плащания по линия на директните плащания.

• Комисията ще въведе пазарни мерки за свинското месо, имайки предвид особено трудната ситуация, пред която е изправен секторът.

• Комисията предостави изключителна и временна дерогация, за да позволи производството на култури върху земя, оставена под угар в рамките на ЕС, като същевременно запази пълните размер на плащанията за екологизиране за земеделските производители.

• Комисията предложи нова, самостоятелна временна кризисна рамка, която ще обхваща също земеделските производители, производителите на торове и рибарския сектор.

ПОДКРЕПА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ЕС

• Мерките за подобряване на предлагането на основни хранителни стоки ще помогнат за облекчаване на ценовия натиск.

• Държавите-членки могат също така да въведат намалени ставки на данъка върху добавената стойност и да насърчават икономическите оператори да ограничават цените на дребно.

• Държавите-членки могат да използват фондове на ЕС, като например Фонда за европейска помощ за най-нуждаещите се (FEAD), който подкрепя действията на страните от ЕС за предоставяне на храна и/или основна материална помощ на най-нуждаещите се.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X