Икономията от обеззаразяването на семената води до загуби в реколтата

Поради недостиг на финансови средства, някои стопани намаляват агротехниката, което води до натрупването на инфекции в почвата. Въпреки, поскъпването на препаратите за Кампания 2022, специалистите напомнят за необходимостта от обеззаразяване на семената.


Чрез семената на зърнените култури се предават редица опасни заболявания, като най-вредоносни са гъбните причинители на праховитата главня. Освен визуални загуби в реколтата, праховитата главня причинява и скрити загуби, които превишават видимите 4-5 пъти. Те се изразяват в намаленото покълване на семената, загиване на растенията в първата половина от вегетацията, нарушения в нормалното протичане на биохимичните процеси.

Обеззаразяването на семената е сигурен, икономически и екологично изгоден начин за растителна защита. Използването на обеззаразяващи препарати се изплаща напълно от получената реколта.

Трябва да се обележи, че предсеитбената обработка на семената не включва само използването на химически препарати. През последните години се увеличава използването на биопрепарати за растителна защита.

Използването на биологични средства има редица положителни моменти – защита на растенията от болести и вредители въз основа на директно въздействие на биологичните агени върху организмите на патогените; неурализиране и изместване на патогените, внедрявани от микроорганизмите – антагонисти; микробиологично симулиране и имунизиране на земеделските култури; създаване на условия за развитие на полезните микроорганизми; получаване на чиста продукция с високо качество; липса на вредно влияние върху хората и животните.Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X