Агрометеорологична прогноза за периода 28.03 – 03.04.2022 г.

Започналото затопляне в средата на предходния период ще продължи и през последната седмица от март и началото на април като се прогнозира съществено повишаване на температурите и трайно активизиране на вегетационните процеси при есенните посеви.

През периода при зимните житни култури ще се наблюдава масово фаза братене. Само на изолирани места при най-късно засетите посеви, пшеницата ще се намира във фаза трети лист (агростанции Хасково, Чирпан, Казанлък). При трайните насаждения ще протича набъбване и разпукване на пъпките, а в отделни райони най-напредналите в развитието си костилкови видове ще са във фазите цветен бутон и начало на цъфтеж (Северозападна България и крайните южни райони).

През по-голямата част от периода се прогнозира относително сухо време и възможност за извършване на сезонните агротехнически дейности – предсеитбени почвообработки и сеитба на пролетните култури, обследване на есенните посеви за заплевеленост и вредители. През повечето дни условията ще са подходящи за провеждане на предцъфтежните растителнозащитни пръскания при трайните насаждения срещу някои от зимуващите патогени и вредители – срещу струпясване по семковите овощни видове, сачмянка по костилковите и срещу червения овощен акар. Използваните фунгициди за тази цел са медсъдържащи препарати. Прилагането на пестицидите трябва да става при тихо време и скорост на вятъра до 2-3 m/s, съобразно възможностите на използваната техника (оборудването за прилагане на продуктите да осигурява намаляване отнасянето на струята).

Периодът съвпада с оптималния агротехнически срок за сеитба на слънчоглед в районите от Дунавската равнина./

Драгомир Атанасов, агрометеоролог при НИМХ

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X