Четири стъпала по стълбата към доходно растениевъдство

Процесът включва обработката на почвата, избора на семена, правилното хранене и защитата на културите

Добиването на реколтата е като изкачване по стълба. Първото стъпало е обработката на почвата, второто – изборът на семена; третото е храненето; четвъртото – защитата на растенията. Всяка стъпка нагоре съдържа детайли, които е важно да се знаят, и изисквания, които трябва да се спазват. Само след успешното преодоляване на предишното стъпало можем да продължим напред, по пътя към успеха.

Запазването на влагата

Тази, образно наречена, „стъпка“ през последните години е една от най-важните! С още по-пълна сила важи за тази година, когато дефицита на влага е повече от осезаем. Как да запазим влагата в почвата след липсата на сняг през зимата, малкото валежи през пролетта и през вегетацията, честите суховеи, които бързо я изпаряват. Нейното запазване е силно зависимо от прилаганите (или не) обработки.Ако първоначално в почвата е имало влага, но тя се е изпарила, тогава няма да има увеличение от 100 кг/дкa, към което всеки се стреми. Но увеличението на добива е възможно, без да се променя технологичният процес, без да се променя количеството на хранителните вещества, при навременното запазване на влагата. Операцията, с която това може да се постигне, зависи от спецификите на почвата и съответната култура. Именно за да запазят влагата, през последните години много земеделци преосмислят прилагането на операциите по обработка на почвата. За тази цел те преминават към нови, непознати доскоро у нас технологии като No-till, Strip-till и др. Това, разбира се, не е никак лесно, защото изисква големи инвестиции за преоборудване на техниката. Освен това носи и непредвидими рискове, които правят производството несигурно и често нерентабилно.

Например, ако в сеитбооборота е предвиден грах и слънчоглед, но почвата за тези култури не е подготвена от есента. Тогава това трябва да се направи през пролетта. За тази цел първо трябва да се изчака моментът, в който почвата е физически узряла за обработка, за да се пуснат брани, да се влезе с култиватори, да се подравни, т.е. да се приведе в ред.

Друг важен момент е, че влагата трябва да се съхрани и след прибиране на реколтата.Това може да стане не само с брана, култиватор или дискови оръдия. Почвата може да се остави с раздробената на повърхността й слама по време на жътвата във вид на мулч, без да се обработва. Важно е операциите за съхраняване на влагата да се прилагат както преди сеитбата, така и през вегетационния период, а и след прибирането на реколтата. Всички операции, приложени правилно и навреме, работят за запазване и натрупване на влагата в почвата.

Балансирана система на хранене

Ако земеделецът е усъвършенствал обработките, снабдил се е с най-качествените семена, той преминава към следващата стъпка – храненето.Задачата не е сложна, ако знаем как да направим храненето по-ефективно.Тук е важно да се работи според фазите на развитие на растенията. И да се взема предвид балансът между хранителните елементи. Ако са дадени четири макроелемента за 800 кг/дка пшеница, пет от шест микроелемента са дадени за 800 кг/дка, а един микроелемент е даден за 400 кг/дка, добивът ще бъде 400 кг/дка.

Важно е да се има предвид pH на почвата, използваните при сеитбата торове, както и кои азотни торове ще се дават през пролетта – амидни, амониеви или нитратни форми и в каква формулация – гранулирани или течни. Количеството азот трябва да отговаря за заложения добив за тон продукция.Количеството на нормата и видът на азота при сегментирано подхранване зависят от фазата на развитието на растенията.

За да е ефективно храненето на растенията, добре е процесът да се стимулира, което трябва да се прави през целия вегетационен период. Ако се дават хранителни елементи, а растението е стресирано, то няма да може да ги усвои. Но много често няма как да се знае дали растението е стресирано, или не.И ако се внасят торове, които не са евтини, без гаранция за тяхното усвояване, ефектът от подхранването няма да е налице. За тази цел вече масово се предлагат биостимулатори. Те не само косвено увеличават добива в резултат на усвояване на хранителните елементи от културата, но повишават и качеството на получената продукция. Освен това биостимулаторите предпазват културите от отрицателните въздействия на околната среда – измръзване, високи температури, суша, облекчават пестицидния стрес. Продуктите от този сравнително нов сегмент в растениевъдството намаляват процента на повреди от болести, активират полезната почвена микрофлора.

Цялата статия четете само в хартиеното или електронното издание на Гласът на земеделеца

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X