Светла Василева – дамата-експерт, която не спря да се бори за справедливост и заплати в земеделието

 • Тя не прощаваше на никой управляващ истините, а 42% ръст на доходите се дължи именно на нейните битки и експертизи
 • Радващо е, че приемничката й Валентина Васильонова е нейн съмишленик

Дръжте на синдикатите, колкото и мнозина от нас в определени моменти да принизяват значението им и да ги подценяват. Това е всъщност извода от проведения ХХ редовен конгрес на Федерацията на независимите синдикати в земеделието, който обобщи отчетния си период за 201602021 г.

През последните 5 г. е постигнато увеличение от над 42% на доходите в селското стопанство, а в отделните структури увеличението на средната работна заплата е надхвърлило 50%.

Въпреки това обаче заплащането на трудещите се в сектора все още е ниско, а заетите заслужават много повече за труда си, каза председателят на ФНСЗ Светла Василева.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров сподели, че 25-те години, през които Светла Василева бе председател на федерацията, са довели до перспективата синдикатите в земеделието да имат бъдеще в този бързо променящ се и дигитализиращ се сектор. Днес периодът е нов – на зелена и дигитална трансформация на икономиката, в който посоката на развитие на синдикализма е непредвидима, но България няма друг изход, освен да привлича силни иновативни зелени и дигитални инвестиции, които да дадат качествени работни места с висока добавена стойност.

Той разкри новината, че

скоро се очаква нова директива за справедливи минимални работни заплати

Това е вест, очаквана отдавна, в контекста на основната цел на синдиката – постигането на справедливост.

Бъдещата директива за адекватни и справедливи МРЗ предстои да бъде одобрена до няколко седмици и е от ключово значение. Тя предвижда 70% покритие на колективното договаряне.

Димитров припомни, че там, където има синдикални организации и сключени колективни трудови договори, заплатите са с 12% по-високи спрямо еквивалентни работни места, в които няма синдикално участие. Затова е необходима консолидация на синдикалните федерации в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.

За следващия мандат ФНСЗ си постави цели до 2027 г., а именно да се достигне увеличение на доходите на работещите в отрасъла с 48 процента, да се намали сивата икономика, като се увеличи заетостта в сектора с 15 процента и се създадат нови „зелени“, сигурни и качествени работни места.

На конгреса досегашният лидер Светла Василева обяви, че се оттегля, но ще продължи да помага на федерацията, на която от 2007 г. е председател.

Валентина Васильонова е новият председател на ФНСЗ, като досегашен зам.-председател, тя е безупречен експерт и комуникативна личност, съмишленик на идеите на Светла Василева. Желаем й пълен успех.

Б.Р. Цифри и и факти за хала на българското земеделие, помагат ли му субсидиите, стига ли му земята, оценен ли е трудът му, защо му липсва доктрина – четете в следващия брой.

Фермери питат за глоби, които ще им се налагат

Според Светла Василева 3 директиви ще диктуват социалната условност, запознайте се с тях, за да не бъдете санкционирани

 • Включването на социалната условност в ОСП в България ще е факт, след дългогодишна последователна работа на европейското синдикално движение в лицето на ЕФФАТ, чийто активен член е и ФНСЗ. Тя ще помогне за засилване на растежа и заетостта.
 • Българското трудово законодателство е на високо правно ниво и в него са транспонирани всички елементи на 3-те важни директиви на ЕС, пряко свързани със социалната условност. Добре е земеделският бизнес отсега да се запознае с тях, казва Светла Василева.
 • Това са Директивата2019/1152 за прозрачни и предвидими условия на труд, Рамкова директивата 89/391/EEC за безопасни и здравословни условия при работа, Директива 2009/104/EC за минимални изисквания за безопасност и здраве на работниците при използване на работно оборудване.
 • Регламентацията им няма да са проблем за много големите земеделски стопанства – 1071 на брой у нас, които твърдят, че ги спазват и сега. Но може би ще се окажат проблем за средни и малки фирми, които тепърва трябва да се научат да зачитат трудовите и социални стандарти, които би трябвало да влязат в действие още от януари 2023 г., но може и малко по-късно.
 • За първи път в законодателството на ЕС в областта на земеделието се включва социалното измерение при прилагането на ОСП, което ще засегне всички фирми.
 • Целите на социалната условност са ясни – подобряване на условията на труд на земеделските работници и социално устойчиво земеделие.
 • Прилагането на социалната условност от държавите членки трябва да гарантира, че земеделските стопани, за които е установено, че са злоупотребили с правата на работниците си, ще бъдат санкционирани чрез намаляване на плащанията по ОСП. Социалната условност ще се прилага за бенефициенти по ОСП, които наемат хора на трудови договори.
 • За сведение на аграрния бизнес анекс XVI към регламента за стратегическите планове дава в синтезиран и разбираем вид пълния списък на правилата и изискванията за прилагане .
 • А съгласно разпоредбите на регламента до 1 януари 2025 г. държавите членки следва да посочат, че земеделските стопани и другите бенефициенти, които получават директни плащания, ще подлежат на административна санкция, ако не спазват изискванията.
 • В Хоризонталния регламент ЕС 2021/2116 , членове 87a, 87b, 87c пък пространно е обяснена системната връзка между нарушенията в трудовото законодателство и санкциите.
 • Новото е, че веднъж годишно Разплащателната агенция трябва да бъде уведомявана за резултатите от тези проверки и констатираните нарушения от фермерите.
 • Синдикатите също ще имат сигнална функция и право да сигнализират контролните органи за нарушения. Техните анализи, според Светла Василева, сочат, че сега над 40% от работещите в сектора са в нарушение на трудовите и осигурителните им права, без да става дума за безопасност и здраве при работа.
 • Сроковете за въвеждане на социалната условност,за сведение на агробизнеса, са няколко по избор: доброволно прилагане от 01.01.2023 г. , задължително прилагане от 01.01.2025 г. , компромисен вариант –въвеждане от 1.1.2023 г с активни информационни, разяснително и насърчаващи действия от страна на НССЗ към стопаните и стартиране на санкционния механизъм от 01.01.2025 г. Ще научим българския срок по-късно, а първо очакваме с нетърпения стратегическия план и забележките и коментарите в него, които е направила ЕК и с които трябва да се съобразим.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X