Мустанг – ефикасното решение за борба с всички икономически важни широколистни плевели в царевица

Както всяка година при всеки фермер идва на дневен ред изборът на подходящ хербицид за третиране на царевица. Изборът на хербицид за третиране на плевели в посевите трябва да бъде съобразен с много фактори – почвена влага, метеорологични условия, развитие на културата, както и очакваното заплевеляване.
За пролет 2022, при която характерни са високи температури още през март, са налични условия, при които широколистните плевели да поникнат преди житните, което поставя като въпрос дали не е подходящо да се направи разделно приложение, като първо се третира с противошироколистен вегетационен хербицид и впоследствие да се приложи противожитен.
В тези случаи препоръката е да се използва Мустанг® – вегетационен хербицид за борба с всички икономически важни широколистни плевели при царевица и то на изключително добра цена на декар.
Мустанг® е комбиниран хербицид, в състава на който има две активни вещества, взаимно допълващи се като ефикасност срещу плевелите.
Приложението при царевица е в доза от 40 до 60 мл/дка в зависимост от плътността на заплевеляване и видовете плевели. Мустанг® се прилага от 3-ти до 5-и лист на царевицата.
Кои са практическите и икономически предимства на Мустанг®:
Конкурентна цена!
Отличен контрол на широколистни плевели, включително трудни за борба видове – лобода, бутрак, паламида, черно куче грозде, млечок, тученица, самосевки от технологичен слънчоглед и рапица и др.
Бърз инициален ефект, плевелите загиват бързо след третиране.
Селективен за културата.
Без ограничение за следващи култури в сеитбооборота.
Може да се смесва с противожитни хербициди (Виктус® ОД) за едновременна вегетационна борба срещу всички налични плевели при царевица.
Много подходящ за включване в програма само за вегетационна борба с плевелите при царевица, т.е. без почвени хербициди, при които лимитиращ фактор за ефективност е почвената влага.
Доказал се в практиката почти 20 години в България хербицид!

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X