loader image

Кораген® 20 СК от ФМС – модерното и доказано решение срещу неприятелите по царевицата, предпочитано от земеделските производители по цял свят

Царевицата е най-разпространената фуражна култура в нашата страна и в това си направление се отглежда предимно за зърно и силаж. Използва се за технически и производствени нужди като има висок продуктивен потенциал. Зърното се характеризира с висока хранителна стойност и се използва основно за храна на селскостопанските животни.
Царевицата се напада от голям брой неприятели, които противно на доскорошните разбирания могат да причинят сериозни щети като респективно могат да доведат до загуба от потенциалният добив. Тези загуби могат да бъдат предотвратени при извеждане на навременна и адекватна борба.
Царевичният стъблопробивач – Ostrinia nubilallis, e един от видовете с основно икономическо значение като неприятел по царевицата. В последните години нападения от царевичен стъблопробивач се наблюдават на територията на цялата страна, с тенденция към увеличаване на плътността, което се наблюдава всяка следваща година. Неприятелят нанася най-големи вреди при вгризването си в стъблата и дръжките на кочаните, като повредените растения се нападат вторично от фузариум и други болести. В зависимост от климатичните условия, царевичният стъблопробивач развива 1-2 поколения годишно. Ларвата на неприятеля се храни с почти всички части на растението (листа, свила, стъбло, кочан), но най-сериозни повреди нанася по стъблата, прегризвайки в тях тунели, които в последствие водят до пречупване на растенията.

Царевичен стъблопробивач
Ostrinia nubilalis


Постоянни и високи добиви
Високата плътност на царевичния стъблопробивач може значително да намали добива на царевица и да причини икономически загуби. След излюпването на яйцата, ларвите се хранят с листата, преди да пробият стъблото. Пробиването на тунели често води до пречупване на стъблото, окапване на съцветия и загуба на функционалността на проводящата система. Всяка ларва може да доведе до намаляване на доходността с 5%, което може да има тежки последствия за производителите на царевица, особено през сезона, когато популациите на вредителите е най-висока.

Повреди по листата


Подобрено качество на зърното
Отделянето на микотоксини от видовете гъби от род Fusarium е пряко свързано с присъствието на ларви на царевичния стъблопробивач Ostrinia nubilalis. Ларвите се хранят върху съцветията и стъблата на царевицата и създават първоначални входове за патогенните гъби от род Fusarium. Движението им в растението благоприятства разпространението на спорите на патогенната гъба.
Тъй като замърсяването с микотоксини е заплаха за здравето на животните и човека, Европейската комисия е определила максимално допустимите количества на някои замърсители в храните, в т.ч. и токсините на видове Fusarium в царевицата и царевичните продукти. В допълнение към климатичните условия, нападението от царевичен стъблопробивач оказва голямо влияние върху съдържанието на микотоксини. Борбата срещу Ostrinia nubilalis може значително да намали и предотврати риска от заразяване с микотоксини.
Кораген® 20 СК – идеален продукт за борба с вредители и за поддържане на качеството на царевица за производство на храни и фуражи.
Борбата с царевичния стъблопробивач по химичен път е успешна, в случай че се проведе в точно определен момент, а именно веднага след излюпване на ларвите.
Кораген® 20 СК е инсектицид от ново поколение, доказал своята ефикасност в практиката в световен мащаб. Той е от химичната група антраниламиди, притежаващ принципно нов начин на действие. Той е модулатор на рианидиновите рецептори, които играят важна роля при мускулната активност. След приемането му насекомите престават да съкращават мускулите, настъпва парализа и смърт.

Повреди по кочана

Третиране с Кораген® 20 СК се препоръчва 5 до 7 дни след засичане пик на летежа на възрастните и при достигане на ИПВ на царевичния стъблопробивач. В зависимост от климатичните условия и спецификата на отделните региони пика може да бъде засечен след 7-ми лист до изметляване на царевицата.
За точно отчитане на този пик и извеждане на правилна борба е необходимо да бъдат поставени феромонови уловки. След засичане на пика на летежа на възрастните е задължително да бъде направено обследване на полето за наличие на яйчни групички по листата на царевицата и определяне на икономическия праг на вредност.
Инсектицидът Кораген® 20 СК e отлично модерно средство за борба срещу царевичния стъблопробивач и нощенките, защото:
 Осигурява висока ефикасност при ниска доза на употреба – доказан в практиката в цял свят
 Притежава дълъг период на защита – предпочитано решение от земеделските производители във връзка с високите изисквания за наличие на остатъчни количества от пестициди в продукцията
 Бързо спира храненето на вредителите
 Спомага за увеличаване на качеството и количеството на зърното
 Без негативно действие върху полезните видове
 На фона на спирането на все повече продукти от пазара по екотоксикологични съображения, това е продукт без алтернатива с отличен профил спрямо полезната ентомофауна
През годините бяха проведени редица опити, които доказаха отличната дълготрайна ефикасност на Кораген® 20 СК срещу царевичния стъблопробивач и нощенките. Въпреки високите температури и силното слънцегреене, инсектицидът не се изпарява, задържа се и прониква добре в третираното растение, в резултат на което запазва продължителността си на действие до 15 дни.
Получените резултати при проведените отчитания показват, че инсектицидът Кораген® 20 СК успешно може да се използва в растителнозащитната практика като предлага изключителен контрол на царевичният стъблопробивач и нощенките, което води до:
 Гарантирани високи добиви
 Отлично качество на зърното
 Възможност за постигане на висока цена и печалба при реализацията на продукцията
Освен дълготрайното си действие на Кораген® 20 СК предотвратява появата и увеличаването на числеността на популациите на вредителя. Всички тези характеристики правят Кораген® 20 СК надежден съюзник, който увеличава потенциала за висок и качествен добив.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X