loader image

В центъра на модерното пчеларство

През април 2022 г. се навършват 110 години от създаването на пчеларското дружество в Плевен

Доц Юлиан Станчев, ОПС Плевен
Плевенското пчеларско дружество „Пчела“ развива своята дейност в периода от 29 април 1912 г. до 30 ноември 1942 г. Пчеларските дружества са подчинени на Българския пчеларски съюз – София. Идеята на това дружество е да се грижи за развитие на модерно пчеларство в Плевен и областта, както и за материалните, правни и просветни интереси на своите членове. Организират се курсове, изложби, демонстрации, библиотека и екскурзии, подпомага се образуването на пчеларски дружества в околиите на Плевенска област и много други дейности, засягащи съществуването и развитието на дейността на своите членове.
Членовете на дружеството са действителни, почетни и спомагателни.
Действителен член може да бъде всеки пчелар, който плаща редовно членския си внос, подчинява се на приетия дружествен устав и решенията му. Почетни членове са тези, които: „…със своите трудове и пожертвувания са принесли ценни услуги на дружеството.” Спомагателни членове са тези, които са подарили или завещали на дружеството пари, имоти и др. 
Като първа крачка за структуриране на дружествата е приемането на устава им. В устава на плевенското пчеларско дружество има интересен факт:
Член на дружеството губи своите права, ако фалшифицира пчелни продукти
Дружеството се управлява от Настоятелство, избирано с тайно гласуване от средите на действителните членове, което се състои от председател, подпредседател, касиер-домакин, деловодител и трима съветници. Избира се и Контролен съвет от трима членове и двама души – заместници.
Избраното настоятелство е длъжно да обръща особено внимание на желанията на членовете си. В приетия устав на плевенското пчеларско дружество е разписано, че когато 1/3 от членовете изявят желание за някаква доставка или за свикване на събрание, то е длъжно да изпълни техните искания.
При провеждане на заседания на дружеството се водят протоколи, които се съхраняват от деловодителя. В един от протоколите на плевенското дружество на пчеларите е отбелязано, че със ставане на крака членовете отдават почит на загинал свой колега във войните за национално обединение. В една от поканите за свикване на събрание на плевенското дружество от 20 декември 1922 г. е предвидено да се извърши „кинематографическо представление из живота на пчелите”.
Дружеството провежда годишни, редовни и извънредни събрания. Годишните събрания се провеждат през януари всяка година, редовните – на всяко тримесечие, а извънредните – когато се налага. На годишните събрания се одобряват годишните отчети, гласува се бюджета, избират се Настоятелство и Контролен съвет и др.
От годишния отчет на плевенското дружеството за периода 1912 – 1913 г. разбираме, че неговите членове са 60 мъже и дори 4 жени. Като професионална насоченост преобладават учители, чиновници и търговци. Член на плевенското пчеларско дружество е бил известният адвокат, общественик и енциклопедист Ячо Хлебаров.
Пчеларските дружества в Плевен и Никопол участват в международни прояви в Прага (днес Чешка република), Белград (днешна Сърбия) както и във Всеславянските събори на пчеларите в Москва, Русия.
В „Държавен архив” – Плевен се съхранява групов фонд на пчеларските дружества в Плевенско с документи от 1912 до 1942 г.

Предишна статияСправяне без антибиотици
Следваща статияПоучително

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X