Младите фермери – ключов приоритет за ЕС

По-голямата част от земеделската земя в Европа се стопанисва от фермери на пенсионна възрас – повече от половината земеделска земя се управлява от фермери на възраст над 55 години, а близо една трета от земеделските производители са над 65 години. За разлика от тях, само 6% от общата земя се управлява от фермери под 35 години.

Липсата на достъп до земеделска земя за нови земеделски производители е широко призната като най-голямата пречка за новите участници в земеделието на ниво ЕС. Такъв спад на младите фермери рискува да доведе до загуба на жизнеността на селските райони в Европа. Поради тази причина обновяването на поколенията е изведено като ключов приоритет на реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) за 2023-2027 г.

Каква е ситуацията в момента в страните членки на ЕС? Мрежата на EURACTIV се е заела да проучи.

ФРАНЦИЯ

Млади фермери се борят за достъп до земя. Във Франция днес има по-малко от 400 000 фермери в сравнение с 1,6 милиона в началото на 80-те години. Средната възраст на управителите на ферми през 2018 г. е 49,1 години.

Тенденцията е за влошаване на ситуацията, като се прогнозира, че всеки двама френски фермери ще се пенсионират през следващото десетилетие.

Запълването на тази празнина е огромно предизвикателство за Франция. Един от основните проблеми е достъпът до земя за новите участници в сектора. Тъй като една трета от поглъщанията на земеделски стопанства сега се случват извън семейството, младите хора се борят за достъп до земя, която става все по-скъпа и желана от големите частни компании.

Едно решение, което получи широка подкрепа, е обещано от Еманюел Макрон в неговия „велик текст за ориентация и селскостопанско бъдеще“ и подкрепена от много асоциации, тя се състои от обществени структури, които отговарят за закупуването на земя за младите хора. След установяване и създаване на поземлена банка, земята се продава на нови фермери, когато те решат да купуват.

Това е „необходима“ мярка, която Съветът по икономически, социален и екологичен съвет също препоръчва.

Междувременно, за да възстановят имиджа на професията и да я направят по-привлекателна, синдикатите и публичните власти също комуникират широко от години.

Кампанията „Entrepreneurs du vivant“ (предприемачи от живия свят), проведена през 2021 г. от правителството, беше успешна по отношение на аудиторията, като 82% от 25 до 49-годишните могат да се запознаят със земеделските професии чрез късометражни телевизионни филми и „ тяхната основна роля, тяхното разнообразие, тяхното богатство и възможностите, които представляват.“ Наскоро кампанията получи награда. (Хуго Струна | EURACTIV.fr)

ГЕРМАНИЯ

Германия е на седмо място сред страните от ЕС по дял на фермерите под 35 години. Със 7,4% Германия има повече млади фермери от средното за ЕС.

Все пак около половината от германските ферми в момента са в ръцете на стопани на възраст над 55 години, според Федералния статистически институт. За почти 70% от тези ферми не е ясно кой ще поеме управлението, след като настоящият собственик се пенсионира, според данните от проучването, публикувано от института тази година.

Министърът на земеделието Джем Йоздемир си е поставил за цел да гарантира, че секторът ще остане привлекателен за следващите поколения, каза говорител на министерството пред EURACTIV Германия.

Чрез директни плащания по ОСП, хората под 40 години, които започват земеделски бизнес, получават допълнително финансиране за първите пет години. Съгласно реформираната ОСП от 2023 г., тази премия ще бъде повече от утроена, но и обвързана с допълнителни образователни изисквания.

Освен това чрез фондове, администрирани от федералните региони, младите фермери могат да получат до 20 000 евро допълнителна подкрепа.

Междувременно частните проекти също се опитват да окажат въздействие и да помогнат за улесняване на обновяването на поколенията. Една такава идея: Онлайн платформи за “сватовство”, където излизащите от бизнеса фермери и младите, които искат да започнат собствен бизнес в земеделието, могат да се намерят. (Джулия Дам | EURACTIV.de)

АВСТРИЯ

Австрия е номер едно в ЕС по брой на млади фермери. Сред страните от ЕС Австрия има най-висок дял на младите фермери (под 35 години) – 12,2% от земеделското население, според данни на Европейската комисия за 2021 г.

Междувременно през 2016 г. възрастовата група, в която попада най-големият брой мениджъри на ферми в Австрия, беше между 45 и 55 години, според национални данни.

За да гарантира, че възрастовата структура в сектора ще остане добре балансирана в бъдеще, Австрия подкрепя финансово младите фермери чрез ОСП, както и чрез множество обучения и консултантски услуги, каза говорител на министерството на земеделието пред EURACTIV.

Освен подкрепата на младите фермери, която допълва директните плащания по ОСП през първите пет години след стартирането на бизнеса, младите хора, които, получават допълнителна „премия за установяване“, към която могат да се добавят различни бонуси.

Междувременно държавата предлага обучение за млади фермери, като курсове за развитие на специализирани умения, които са структурирани в отделни модули, за да улеснят вече активните земеделски производители или страничните участници да следват наред с работата си.

Консултантските услуги имат за цел да отговорят на въпроси за всеки отделен случай относно поемането на ферма и да помогнат на новите фермери да развият своите бизнес концепции. (Джулия Дам | EURACTIV.de)

ИРЛАНДИЯ

Европейската комисия не е убедена в усилията на Ирландия за обновяване на поколенията. Въпреки факта, че ирландският агрохранителен сектор генерира цели 7% от брутната добавена стойност (13,9 милиарда евро) през 2016 г., намаляващият брой фермери продължава да тормози ирландския селскостопански сектор.

През 2016 г. Централната статистическа служба показа, че в Ирландия има 137 500 ферми, което е по-малко от общо 141 527 ферми през 2000 г. – рязък спад.

По-голямо безпокойство обаче предизвиква фактът, че през 2016 г. в 30% от ирландските ферми стопанинът е бил на възраст над 65 години, докато броят на фермерите на възраст под 35 години е намалял наполовина от 2000 г. до 2010 г., според доклад, изготвен от Европейската мрежа за развитие на селските райони за обновяване на поколенията в Ирландия.

За да се справи с този спад, в Ирландия бяха въведени редица политически инициативи, като схеми за ранно пенсиониране на земеделските стопани. Те обаче бяха краткотрайни и беше установено, че имат малко или никакво влияние върху обновяването на поколенията.

С натиска от ЕС, Ирландия се принуди да въведе допълнителен набор от политики, включително Схема за установяване на млади фермери и Схема за нови участници в земеделието, както и допълнителни политики около партньорствата в земеделските стопанства.

Междувременно Ирландия постави силен фокус върху въпроса в своя национален стратегически план за ОСП, предлагайки минимум 3% от пакета за директни плащания да бъдат разпределени за допълнителна подкрепа на доходите за млади фермери (CIS-YF), която се стреми да осигури допълнителна подкрепа за доходите на земеделските производители в по-младите възрастови групи. Предложена е и по-висока ставка на безвъзмездните средства от 60 % за подпомагане на млади жени фермери.

Въпреки това, в писмото си за забележки към първия проект на плана на Ирландия, Европейската комисия запази известна критика към плановете, като поиска допълнително изясняване как предложената подкрепа може да допринесе за създаването на работни места. (Наташа Фут | EURACTIV.com)

ИСПАНИЯ

„Предизвикателство номер едно за испанското земеделие през следващото десетилетие“. Според испанския министър на земеделието, рибарството и храните Луис Планас, подновяването на поколенията се нарежда като най-голямото предизвикателство за испанския селскостопански сектор през следващите десет години.

„Ако трябва да избираме измежду десетте основни селскостопански проблема за следващото десетилетие, вярвам, че смяната на поколенията ще бъде номер едно“, каза той пред EFE Agro.

Само 8,6% от собствениците на ферми в Испания са под 40 години, което поставя Испания под средните 11% за ЕС, според данните на Евростат. Около 60% са на възраст между 40 и 64 години, докато 31,3% са на възраст над 65 години, което прави подновяването на поколенията важно предизвикателство за испанските власти.

За да се справи с този проблем, националният Стратегически план на испанското правителство за ОСП 2021-2027 включва фонд от 220 милиона евро годишно, специално за насърчаване на обновяването на поколенията в земеделието.

Испанското министерство на земеделието, рибарството и храните също сформира група от експерти, за да анализира ситуацията с достъпа до земя, определен като един от основните проблеми при обновяването на поколенията.

Министерството също така стартира програма „Cultiva 2022“ с бюджет от 1 милион евро за практическо обучение на млади фермери. (EFE.Agro)

ГЪРЦИЯ

Млади фермери са на опашка за 420 милиона евро стимул. Младите фермери в Гърция представляват 8,3% от цялата земеделска общност, според последните официални данни на статистическата служба на ЕС Евростат, които показват, че 30,8% от фермерите в Гърция са на възраст между 40 и 56 години, а 33,5% са над 65 години.

„Стопанствата на младите фермери имат относително голям физически и икономически размер. По-голямата част от стопанствата на младите фермери принадлежат към икономическата категория от 8 000 до 25 000 евро“, казаха от Министерството на земеделието пред EURACTIV Гърция.

От министерството обясниха, че са предприети няколко инициативи с цел да се засили присъствието на младите фермери на терен.

Най-важни са мерките със „значително финансово значение“, като „Обучение на млади фермери“, но също и публични и частни действия на програмата „ЛИДЕР“.

Министерството подчерта, че 420 милиона евро са предвидени за насърчаване на младите фермери в индустрията.

„В същото време развитието на широколентова инфраструктура в райони, където няма достъп до интернет, проправя пътя за разработването на приложения, които да обслужват, inter alia, граждани и бизнес в техните отношения с държавата и разширяването на електронната търговия, което може да бъде още едно средство за насърчаване на младото предприемачество“, заключават от министерството. (Джорджия-Евангелия Карагиани | EURACTIV.gr)

ИТАЛИЯ

Бъдещето е малко по-светло за следващото земеделско поколение в Италия. Първият доклад за младите хора в селското стопанство, публикуван от асоциацията на фермерите Coldiretti през септември 2021 г., посочва, че „селскостопанският сектор се нарежда на челните позиции за нови фирми, създадени през 2020 г. от хора на възраст под 35 години. (над 6000)“.

В Италия има над 55 000 земеделски и горски компании, ръководени от млади хора, които „представляват 8% от сектора“, се посочва в документа, добавяйки, че през последните 5 години има 8% ръст на стопанствата, управлявани от млади хора.

Според последните данни, докладвани от Института за услуги за пазара на селскостопански храни (ISMEA), през 2018 г. в Италия около 872 000 души са били заети в селскостопанския сектор: 33,5% са били на възраст между 15-40 години, 60,5% между 41- 65, а 6% принадлежат към възрастовата група над 66 години.

През 2021 г. италианското правителство одобри мярка, наречена „Più impresa“, която има за цел да финансира поглъщането и рестартирането на стопанствата, управлявани от млади хора, чрез ипотеки с нулева лихвена ставка и невъзстановими вноски.

Планът гарантира финансиране до 1,5 милиона евро за развитие или доходи в секторите на селскостопанското производство, преработката и маркетинга на селскостопански продукти и диверсификацията на селскостопанските приходи.

Фондът е предназначен за микро, малки и средни селскостопански предприятия, управлявани от хора на възраст между 18 и 40 години. Подкрепата се състои от безвъзмездна помощ в размер до 35% от допустимите разходи и ипотека с нулева лихва за остатъка, в рамките на 60% от инвестицията и с максимална продължителност 15 години.

Освен това от 2017 г. са в сила частични изключения при плащането на пенсионни вноски в полза на нови земеделски предприемачи под 40 години. (Даниел Летиг | EURACITV.it)

ПОЛША

Планът за ОСП поставя акцент върху млади фермери. Средната възраст на полските фермери е нараснала до 50,7 години, според предварителните резултати от земеделското преброяване през 2020 г. За сравнение, през 2010 г. средната възраст на фермера е 47,9 години, което показва увеличение от почти 3 години в продължение на десетилетие.

Въпреки това статистиката на ЕС от 2016 г. показва, че полските стопанства са вторият по големина дял на мениджъри на ферми под 40 години сред държавите-членки на ЕС.

Основната програма, създадена за насърчаване на нови участници в земеделието, е „Млад фермер“ (Młody Rolnik), която ще бъде разширена от новия стратегически план на ОСП за 2023-2027 години.

Фермерите на възраст под 40 години, които са влезли във владение на земеделска земя от поне 1 хектар не по-рано от 2 години преди да кандидатстват за програмата, могат да получат 200 хиляди полски злоти (приблизително 43 000 евро).

Статистиката на правителствената агенция Статистика на Полша показва, че застаряването на фермерите по същество е спряло от 2016 до 2020 г.

Трудно е обаче да се каже колко голям е приносът на самата програма, тъй като не са правени или публикувани оценки за нейните ефекти от публични институции или надеждни академични източници. (Якуб Кристек | EURACTIV.pl)

СЛОВАКИЯ

Трудност при достъпа до земя е в основата на застаряването на фермерите. Словашката работна сила в селското стопанство застарява последователно след демократичната революция през 1989 г., както се вижда от възрастовата й структура. Докато през 1990 г. средната възраст на словашки фермер е била 40 години, днес тя е с почти 10 години повече.

Работниците на възраст от 55 до 59 години имат най-високо представителство в сектора. Напротив, само през 2018 г. сектора са напуснали 1100 фермери на възраст от 15 до 24 години.

Години наред младите фермери насочват вниманието към основните причини за липсата на обмен на поколения, номер едно от които е трудността при достъпа до земя. Това е така, защото фрагментацията на собствеността върху земята в Словакия е сред най-високите в ЕС.

Също така е трудно да се получи достъп до банкови заеми поради комбинация от лоша кредитна история, както и неадекватната настройка на субсидийната подкрепа, насочена към фермерите, които започват своя бизнес.

През текущия програмен период словашкото министерство на земеделието се опита да привлече млади фермери главно чрез помощ при стартиране, на стойност до 50 000 евро на ферма. Въпреки това, основната асоциация, представляваща младите фермери в Словакия (ASYF), беше много критична към начините за предосавяне на тази подкрепа в миналото.

Това е така, защото министерството не е отпуснало достатъчно пари от втория стълб на ОСП по тази схема, което означава, че само малка част от младите фермери са получили тази подкрепа.

Пред EURACTIV Словакия, президентът на ASYF Милан Юрки изрази надеждата, че словашкият стратегически план за ОСП, изпратен до Европейската комисия през февруари, ще подобри положението на младите фермери.

ASYF приветства въвеждането на обявения таван от 100 000 евро на директните плащания, преразпределителните плащания, както и увеличаването на директните плащания за млади фермери. Докато в началото на последния програмен период допълнителното плащане за млади фермери беше 60 евро на хектар, от 2023 г. ще бъде 100 евро.

„След като прочетохме окончателната версия на стратегическия план, ние сме на мнение, че нашите фермери ще бъдат по-добре“, каза Юрки пред EURACTIV Словакия.

През новия програмен период министерството на земеделието също възнамерява да подкрепи младите фермери с нови финансови инструменти, които преди това не са били използвани в програмата за развитие на селските райони на Словакия.

Чрез предоставяне на банкови гаранции правителството се стреми да улесни достъпа им до кредит, който те биха могли да използват за финансиране на покупката на земя и необходимата техника. Словакия планира да отпусне 300 милиона евро за финансови инструменти, от които 36 милиона евро ще бъдат запазени изключително за млади фермери. (Marián Koreň | EURACTIV.sk)


БЪЛГАРИЯ

Държавните програми се оказаха неуспешни в справянето с обновяването на поколенията. Средната възраст на фермерите в България е приблизително 60 години, каза пред EURACTIV председателят на Националната асоциация на младите фермери в България Петър Петров.

В България държавата се опитва да привлече младите хора към селското стопанство, като увеличи субсидиите на декар обработваема земя с 50% за първите 5 години от навлизането в бранша.

Всеки фермер под 40 години в България се смята за млад. Изглежда обаче тези стимули не работят добре, тъй като средната възраст на фермерите в страната не намалява.

„Пропуснахме възможността да направим нещо устойчиво преди много време. Семейните ферми трябва да бъдат подпомогнати, за да задържат децата на по-възрастните фермери в земеделския сектор, но няма програми за целенасочена подкрепа на семейното земеделие“, каза Петров, който самият е пример за успешен млад фермер в България, управляващ къща за гости и сравнително голяма ферма за млечни крави и овце.

Той казва, че програмата за субсидиране на млади фермери твърде често се използва за отклоняване на българско и европейско финансиране, а не за нещо полезно.

Например, понякога се регистрират фирми на млади фермери, но истинските собственици са различни и единствената цел е по-висока субсидия, обясни той пред EURACTIV. Засега не е известно мащабно разследване на българската прокуратура по тази престъпна схема.

Асоциацията на младите фермери от България все още не може да даде пример за успешна държавна програма, довела до добри резултати.

„Имаме добри примери за успешни млади фермери, но те са по-скоро изключения, отколкото продукт на средата в България“, каза Петров, който е зооинженер по образование. Според него България трябва да инвестира много повече в качественото образование на професионалистите в аграрния сектор. (Красен Николов | EURACTIV.bg).

ХЪРВАТИЯ

Според регистъра на земеделските производители и агенцията за плащания в селското стопанство към 31 март 2022 г. в Република Хърватия са регистрирани 170 450 земеделски производители, като броят на фермерите се е увеличил с 15% спрямо 2015 г., повечето от които (81,6%) са семейни ферми.

По-голямата част от фермерите (52,2%) обаче са на възраст над 60 години, докато младите фермери до 41 години съставляват едва 14,3% от общия брой фермери.

За развитието на модерен и конкурентоспособен селскостопански сектор хърватското правителство смята, че е необходимо да се увеличи делът на младите фермери, да се допринесе за обновяването на поколенията в селското стопанство и да се намали негативната миграционна тенденция в селските райони.

Страната е предприела редица мерки, за да направи това, включително проект, предлагащ стипендии от 10 000 куни (1321 евро) за студенти от старши по селскостопански специалности в университети, политехники и колежи в Славония, Баранья и Срием. Този стипендиантски проект ще продължи през следващата академична 2022/2023 година.

Междувременно, общо 100 623 803 куни (€13 301 230) бяха изплатени на млади фермери през изминалия период на ОСП, 20,25% от общата сума, изплатена в рамките на изпълнението на финансовите инструменти на Програмата за развитие на селските райони на Република Хърватия 2014-2020. (Желко Трканец | EURACTIV.hr)

РУМЪНИЯ

Промяна за субсидии за млади фермери. Румъния е страната от ЕС с най-голямата част от населението, работещо в селското стопанство, като повече от един на всеки пет души е зает в земеделието.

Докато селското население е намаляло през последните няколко десетилетия, повечето от хората, работещи в селското стопанство, са по-възрастни. По данни на Евростат почти половината от фермерите са на възраст 65 и повече години.

Те работят предимно в собствените си ферми и нямат официално образование по селскостопански науки. Това означава, че повечето фермери са натурални и полупазарни стопанства.

Междувременно професионалните ферми имат проблеми с намирането на квалифицирани работници и програмите за привличане на млади хора в селскостопанския сектор до голяма степен се провалиха.

Подобно на повечето страни от ЕС, Румъния е предложила безвъзмездни средства на млади фермери за създаване на нови земеделски стопанства, но не всички са били успешни. Властите планират да запазят подкрепата за млади фермери и да привлекат нови фермери, но процесът на отпускане на средствата може да се промени.

„Не искаме да привличаме цифри, а представяне“, каза министърът на земеделието Адриан Чесною пред EURACTIV. „Вече няма да финансираме само въз основа на изпълнението на условията за допустимост, а на критериите за ефективност и бизнес ефективност“, каза Чесною.

Според последните налични данни, процентът на младите фермери (под 35 години) е значително по-нисък от средния за ЕС (3,1% в Румъния срещу 5,1% в ЕС), според националния план за ОСП. (Богдан Неагу | EURACTIV.ro)


Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X