loader image

Полуверижните трактори – защо са му на пазара половинчати решения?

Колесно-верижните трактори имат своето място под слънцето, казват специалистите

Profi
Какво се крие зад концепцията на полуверижните трактори? Само допреди някакви си 5 години, специалистите твърдяха, че времето на верижните трактори е в миналото, тъй като колесните им събратя от ново поколение започнаха да използват гуми с диаметър до 2,35 м, с което намалиха вредното въздействие върху почвата, лишавайки верижната техника от основното й предимство.
Но изглежда, те са грешали. Magnum Rowtrac на компания Case IH и неговият син братовчед New Holland T8 SmartTrax прекрасно се продават на пазарите в Северна Америка и Великобритания, а Axion 900 Terra Trac на CLAAS и 8RX на четири гумени вериги на John Deere изобщо не изостават. Всичко това означава, че тракторите с верижно и полуверижно задвижване са машини на днешния ден, не на миналия. Спад в продажбите има само при верижните машини с диференциална схема на завиване. Но това по-скоро се обяснява с появата на пазара на трактори с верижно задвижване с мощност над 500 к.с. с шарнирно-съчленена рама, както и на полуверижните машини.
Безспорни предимства
Седем години изминаха, откакто компания Case IH за първи път представи на пазара серията Magnum Rowtrac. По онова време полуверижната концепция беше приета нееднозначно, всъщност както преди 20 години бе приет и легендарният Quadtrac, който въпреки скептицизма, спечели популярност в цял свят.


Най-голямото предимство на полуверижните машини е увеличеното контактно петно с почвата, благодарение на което върху нея се предава много по-голяма теглителна сила. При това дори на песъчливи, сухи, влажни, а и на преовлажнени почви. Предаването на мощността е съпроводено с по-ниско буксуване, в резултат на което се повишава производителността, като едновременно се икономисва гориво. Щадящото въздействие върху почвата се получава поради липса на изместване на горния й слой. Увеличеното контактно петно способства и за намаляването на средното ниво на налягането, което техниката оказва върху почвата. Вероятността от образуване и задълбочаване на коловозите намалява, което е особено важно при работа с прикачни сеялки.
Достойнствата на полуверижните трактори в сравнение с класическите верижни модели са, че при завиване предаването на въртящия момент не се прекъсва, тракторите запазват устойчивост на склонове (управляемост при работа напреки на склона), а при завиване практически няма изместване на почвения слой и не се образуват неравности. Дори с високо и променливо натоварване се запазва по-качественото преразпределение на налягането върху почвата между предния мост и верижните задвижвачи. В тракторите с две вериги при високо натоварване и при работа с тежък навесен инвентар, напротив – пикът на налягането се концентрира в зоната на задвижващите колела.
В обикновените колесни трактори около 60% от теглителната мощност се предава на почвата през задния мост, а в полуверижния вариант – 65-70%. Поради това поставянето на предни тежести е необходимо само при работа с тежки навесни машини.
Голямата контактна площ в определени случаи може да се разглежда и като негативен момент. Например, при работа на твърди и разпрашаващи се почви, където веригите нямат сцепление. В тези случаи преимуществата са на страната на гумите, тъй като те могат да променят първоначалната си геометрия и заедно с това да останат достатъчно устойчиви към буксуване. Това отново и отново се потвърждава от резултатите от тестовете, провеждани от Университета на Небраска, САЩ, където на бетонна повърхност колесните трактори демонстрират предаването на по-висока теглителна мощност, за разлика от тежките верижни трактори. Нерядко се поставя въпросът за възможността за преоборудване на колесните трактори в полуверижни. Някои сервизи са готови да изпълняват такива желания. Но поради разположението на предния мост те могат да се преоборудват само в полуверижни. Но при такива преоборудвания гаранциите на сервиза практически не се запазват. Това има логично обяснение – в полуверижните по рождение машини задвижващите колела на веригите практически са интегрирани в конструкцията на машините, а възлите и компонентите са пресметнати за по-високи въртящи моменти.
И още – максималната допустима скорост за движение на пътя е 40 км/ч. Освен това заводски произвежданите трактори са ориентирани на по-висока обща маса. За тракторите Case IH Magnum и New Holland T8 Genesis SmartTrax тя е 24, 5 тона (в предходните модели достигаше 20 тона), при Claas Axion 900 TerraTrac – 22 т. Така за полезно натоварване остават 7-5,5 тона. Във всеки случай това е повече от достатъчно, дори при работа с тежки полунавесни машини с шарнирна система за навесване и натоварване на навесния механизъм, равно на 3-4 тона, както и за работа с тежки навесни машини.


Някои ограничения
Разбира се, диапазонът на използване на тракторите с колесно-верижна ходова част не е безграничен. Те не са предназначени за решаването на транспортни задачи. Това е свързано не само с комфорта на оператора по време на движение (особено при липса на амортисиране на задвижвачите на веригите, но пък движението на полето на такива машини често е по-комфортно, отколкото при колесните), но и с високото износване на гумените вериги, по-голямата в сравнение с колесните трактори маса, която на пътя не е ефективна и съществено ограничава полезното натоварване при транспортиране на ремаркета.
Друг негативен момент при полуверижните машини е, че при агрегатиране с плуг е възможна работа само извън браздата.
Прилики и разлики
Компания CNH в своите Magnum Rowtrac и T8SmartTrax използва проверената от времето на тракторите с шарнирно-съчленена рама Quadtrac собствена конструкция на верижните задвижвачи. С триъгълна геометрия, те предават усилието за сметка на кинематично затваряне, изключващо приплъзването поради наличието на зъбци отвътре (позитивно задвижване), тъй като ъгълът на обхват на ремъка е доста остър (повече от 90 градуса) за предаване на високи въртящи моменти посредством силово затваряне на веригата.
При схемата на позитивното задвижване не е необходимо високо натягане на веригата, тук е интегриран механизъм на автоматично натягане, който реализира функцията си непрекъснато. Трите двойки копиращи ролери не са амортизирани и заедно с подложките са закрепени за рамата на верижния модул. Напречното им вибриране е ограничено и възможно само едновременно за всичките три двойки, което е свързано със закрепването им на една планка.
Самите гумени вериги могат да се отклоняват с +/– 10% в посока на движението. Предният и задният затягащи валяци са леко повдигнати в сравнение с междинните (с 1,5 см), което минимализира износването и съпротивлението към люлеене, както и подобрява копирането на терена. Максималното налягане са пада на зоната под сдвоените междинни ролери. Това е потвърдено статистически. Освен това под тях са разположени центровете на тежестта и обръщане на задвижвача. Колкото е по-висок предаваният към почвата въртящ момент, толкова повече гумените вериги с триъгълна геометрия ще са склонни към задиране, тъй като кривата на силата минава под ъгъл към почвата, задвижвачът на веригата при предаването на тягата се отклонява назад. В съответствие с това се изместват и зоните на максималното налягане върху почвата.
На тракторите Magnum от 2019 г. се поставят гумени вериги, които запазват активност и при завиване (лентата, в посоката на която се осъществява завиването, леко забавя скорост, а колко точно се задава през менюто). До 2019 г. поведението на веригите на полето, особено с тежък навесен инвентар, беше далеч от идеалното. За тракторите Rowtrac и SmartTrax, използвани в стопанства, практикуващи работа с постоянна технологична колея (Controlled Trafic Farming), са достъпни разширители за преден и за заден мост.
Съвършено различно изглежда полуверижната версия Terra Trac на трактора Claas Axion 900. Той е базиран на гумени вериги, познати от комбайните – зърноприбиращия Lexion и силажокомбайна Jaguar. Схемата на задвижването на веригите се различава от решението, използвано в тракторите на CNH. Изборът е направен в полза на силовото прекъсване в резултат на триенето на задвижващото колело във вътрешната повърхност на лентата. Разположените отвътре зъбци служат изключително за водене на лентата, а предаването на усилието се осъществява почти паралелно на повърхността на почвата.
При завиване на скорост до 15 км/ч при изпълнението на маневрата се включват задните спирачки (силата на спиране се задава през менюто на терминала Cebis), в резултат на което Axion 900 TT според данни на компания CLAAS, има по-компактен радиус на завиване, отколкото подобен трактор с колесна ходова част. Диапазонът на отклонение на верижните модули в посока на движението е +8/-15 градуса, блокирането на диференциала може да достига пълни 100%.
Гумените вериги Terra Trac имат и други особености. Те са амортисирани, и заедно с амортисираното окачване на предния мост и четириточковото демпфриране на машината не оставят никакви компромиси по отношение на комфортното шофиране, дори и при неравен терен. Освен това,гумените вериги могат да се повдигат или спускат с 12 см за оптимално разполагане на точката на прилагане на теглителното усилие.
Скъпо, но…
Всичко си има цена. Покупката на полуверижен трактор излиза с около 80 000 – 85 000 евро повече, отколкото на колесен. Експлоатационните разходи също са по-високи, отколкото при колесните машини. Но те се компенсират с ефективност и щадящо въздействие върху почвата, както и по-висока цена на машините на вторичния пазар.
Мощните полуверижни трактори на повечето пазари заемат определена ниша, която постоянно се разширява. В Северна Америка и други райони с високи изисквания за предаване на въртящия момент към почвата, както и в районите, където транспортните дейности се извършват от камиони, верижните трактори са заели достойно място.
По техническото си изпълнение и концепцията си, полуверижните трактори достатъчно добре запълват празнината между мощните колесни трактори и верижните. Верижните модели с диференциален механизъм на завиване се изместват от полуверижните варианти.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X