При торене спазвайте четворното правило: Правилният източник, правилната доза, точното време и точното място

Това, което е най-важно за получаване на добра и качествена реколта, е да планираме грамотно и правилно внасянето на почвените хранителни вещества и после да мислим за листните

Хранителните вещества се усвояват от растенията основно чрез корените. Те извличат от почвата около 95% от хранителните елементи, необходими за пълноценното им развитие. И именно те са залог за стабилни и високи добиви.
Както всички живи организми, земеделските култури се нуждаят от хранителни вещества за правилния си растеж и развитие. Те получават хранителни вещества от почвата. Процесите, които отговарят за транспортирането на хранителните вещества от почвата към растенията, са дифузия, воден транспорт и прихващане на корени.
Дифузия
Когато концентрацията на хранителни вещества е по-висока в почвата, отколкото в корена на растението, тогава хранителните вещества в почвата ще се преместят от нея към корените. Калият и фосфорът са примери за хранителни вещества, които попадат в растенията чрез дифузия.
Воден транспорт
Хранителните вещества се придвижват до корените чрез водата. Тъй като растенията пропускат вода, тя изтегля вода и хранителни вещества от почвата нагоре през кореновата система. Водният транспорт пренася подвижните хранителни вещества, като азот и сяра.
Прихващане на корен
Корените растат през почвата, за да търсят хранителни вещества. Коренът обикновено влиза в контакт само с около 1% от обема на почвата. Добрата структура на почвата е от съществено значение в процеса на прихващане на корените. Уплътняването на почвата може значително да ограничи растежа на корените и прихващането на хранителни вещества в цялата почва. Някои важни макро- и микроелементи като калций, магнезий, желязо, манган и цинк се усвояват чрез прихващане на корена.
Разбира се, някои хранителни вещества се усвояват по повече от един начин. Например, желязото и цинкът могат да се абсорбират по трите различни метода.
Проверка на хранителните вещества в почвата
Концентрацията на хранителни вещества в почвата е от решаващо значение за осигуряване на култури с високо съдържание на хранителни вещества. Ако в почвата има малко хранителни вещества, независимо как се опитва растението, то няма да може да придобие необходимите хранителни вещества за добри добиви и здраве.


Ето защо тестването на почвата е важно и може да е необходимо за правилното торене. Разбирането как се усвояват хранителните вещества е жизненоважно за стратегията за торене. Фосфорът и калият са хранителни вещества с ниска подвижност и се усвояват чрез дифузия, така че е важно да ги поставите близо до растението. От друга страна, азотът може да се разпръсне върху растенията, тъй като е подвижен в почвата. Това е вярно, независимо дали прилагате органичен, или минерален тор.
В агрономията обръщаме внимание на правилото при торене 4R: правилният източник, правилната доза, точното време и точното място. Това се отнася до избора на правилния тип хранително вещество или тор, прилагане в точното количество, когато растението може да го използва най-много и на правилното място.
Често се случва да възникнат ситуации, при които кореновата система не функционира и блокира постъпването на хранителни вещества. Това са предимно неблагоприятни климатични условия като например климатичен стрес (много топло или много студено: под –10 градуса по Целзий), влажност или засушаване в кореново обитаемия почвен слой, рязко и продължително захлаждане. Върху достъпността на хранителните елементи оказва влияние и киселинността (рН) на почвения разтвор, синергизмът или антагонизмът на макро- и микроелементите, внесени заедно с органични торове.


Може ли листното подхранване да замени кореновото?
Листното торене е и трябва да се приема като допълнение на кореновото, което е първостепенно. То е спомагателен инструмент, който идва на помощ тогава, когато с кореновото възникват проблеми или е необходим бърз ефект. Трябва да знаем и това, че поглъщането на хранителните вещества посредством листата се осъществява много по-бързо от кореновото.
Това, което е най-важно за получаване на добра и качествена реколта, е да планираме грамотно и правилно внасянето на почвените хранителни вещества и после да мислим за листните. Съвкупността от двата начина за подхранване – гарант за стабилен и висок добив.
Листното подхранване дава възможност за активно усвояване в определени фенофази на развитие, когато растенията се нуждаят от един или друг елемент. Това е един вид адресна помощ – макро- и микроелементите бързо постъпват в растенията и не се нуждаят от много време за достигане чрез корените в стъблата, листата или плодовете.
Листното подхранване е за предпочитане при необходимост от бързо отстраняване на определен дефицит, но не отменя кореновото.
Колко ефективно е усвояването на елементите при кореновото и листното подхранване?
Макроелементите – азот, фосфор и калий, са основни съставни в хранителната среда на растенията. Важни за усвояването им са агротехниката, системата за защита и сортовият подбор.
Фосфорът, който е крайно необходим в самото начало на развитие на растенията, се усвоява трудно при температури по-ниски от 10 градуса, независимо от наличието му в почвата. Листното подхранване може да предотврати този стрес от дефицита, но усвояването е до 100 г на 100 м2.
Фосфорът не се усвоява от почвата не само при ниски температури, но е труднодостъпен и при рН на почвата по-виско от 7 и по-ниско от 5,5, а също и при недостиг на влага и висока концентрация на соли на азота, калция, мангана, магнезия, желязото и цинка. Даже при благоприятни условия фосфорът е най-добре да се внася кореново и листно. Такова комбинирано подхранване ще осигури добра реколта.
Азотът се усвоява лесно чрез кореновата система. Амидният азот се усвоява много лесно и от листната повърхност, но има и друг ефект –  подобрява листното усвояване на фосфора, сярата, желязото, мангана и магнезия.
Листното подхранване с азот действа и като защита срещу стрес при лоши атмосферни условия и благоприятства адаптацията на растенията.
Калий – подхранването с този елемент е необходимо при активното формиране на плодовете. Безусловно кореновото подхранване на този етап е най-полезно, но не трябва да забравяме, че листното подхранване с калий действа като стимулатор, повишава устойчивостта на културите на засушаване до 10-12%, а също и срещу болести по листата.
Калият е труднодостъпен от почвата при излишък на азот, калций, натрий и манган.
Културите усвояват за различно време и в различна степен листно основните макроелементи – някои за часове, а други за дни. Краставиците, доматите и царевицата усвояват калия 100% за 3-12 часа, а фасулът и тиквичките за 72 часа. Върху скоростта на усвояване оказват влияние и физиологичните особености на растенията.
Колко важно е да се спазва количествената норма на отделните елементи?
Това е важно за всички хранителни елементи, но особено за азота – повишените количества водят до разрастване на вегетативната маса, а при листното подхранване и до изгаряне на листата.
Многокомпонентните препарати са балансирани и са посочени количествата за различните култури, а положителното взаимодействие между отделните елементи дава добри резултати. Това е установено експериментално и много важно за усвояване на микроелементите при листното подхранване.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X