Заместник-министър Стефан Бурджев проведе среща с общински кметове и ръководители на Местните инициативни групи от Плевенска и Ловешка област

Заместник-министърът на земеделието Стефан Бурджев проведе среща с кметове и ръководители на Местните инициативни групи (МИГ) на общините от Плевенска и Ловешка област. На срещата беше представена информация по мярка 19.1 – „Помощ за подготвителни дейности“ по подхода Водено от общностите местно развитие.

Аграрният заместник-министър Стефан Бурджев представи на присъстващите възможностите на подхода за многосекторно развитие на териториите на неговото предлагане. „През следващия програмен период се увеличава финансирането по подхода“, това заяви заместник-министър Бурджев. Той допълни още, че се разширява територията на неговото прилагане, повишава се броя на местните инициативни групи и се опростяват процедурите за прилагане.

„Уверявам Ви, че може да разчитате на подкрепата от Министерство на земеделието и в наше лице имате лоялен партньор“, с тези думи заместник-министър Бурджев завърши срещата.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X