Глифозат: Сроковете за оценка на въздействието му са актуализирани


Консултациите, проведени от EFSA и ECHA относно проектооценките на глифозата, привлякоха безпрецедентен брой коментари, потвърждаващи високото ниво на интерес към това вещество. Такова ниво на обществено участие подчертава значението на прозрачността при оценката на активните вещества в ЕС.

Приносът, получен от консултациите, заедно с отговорите, получени от EFSA от заявителя (Групата за подновяване на разрешението на глифозата) в отговор на искането му за допълнителна информация, добавиха значително количество информация към досие, което вече съдържаше много повече научни данни, отколкото обикновено са налични за такива оценки.

Тази допълнителна информация ще бъде обстойно разгледана от Групата за оценка на глифозата (AGG), съставена от четири държави-членки на ЕС – Франция, Унгария, Холандия и Швеция – която сега актуализира своя първоначален проект на доклад за оценка на подновяването (dRAR).

На този фон EFSA и ECHA преразгледаха графика за останалите стъпки в процеса на преоценка на въздействието на глифозата.

Класификацията на ECHA

Комитетът за оценка на риска (RAC) на ECHA ще обсъди класификацията на опасностите на глифозата по време на своето пленарно заседание на 30-31 май. Комитетът ще разгледа канцерогенността, генотоксичността, репродуктивната токсичност и токсичността за развитието, както и екологичната класификация. Становището на RAC ще бъде предоставено на EFSA и публикувано на уебсайта на ECHA в рамките на 8-10 седмици (т.е. края на юли до средата на август 2022 г.). EFSA ще разгледа становището на RAC по време на партньорската проверка на dRAR.

Партньорска проверка на EFSA
EFSA получи 368 отговора на своята обществена консултация, много от които включват огромен брой коментари. EFSA получи също приблизително 2400 коментара от експерти от държавите-членки и Групата за обновяване на глифозата (GRG). Тези приноси са довели до файл от приблизително 3000 страници, който трябва да бъде проверен от GRG и впоследствие от AGG и който след това ще послужи като основа за подготовката на актуализирания dRAR.

AGG информира EFSA, че очаква да представи актуализирания dRAR до 30 септември 2022 г. Следователно EFSA ще може да проведе срещите за партньорска проверка по пестицидите с експерти от държавите-членки през ноември и декември 2022 г. и да финализира заключенията през юли 2023 г. В своите заключения , EFSA ще оцени всички възможни рискове, които излагането на глифозат може да представлява за хората, животните и околната среда.

Тези актуализирани срокове са резултат от задължението за задълбочено разглеждане на всички получени коментари.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X