loader image

Преимущества и недостатъци на сидератите

Смисълът на сидератите не е в това полето винаги да е покрито. На първо място те са защита на почвата от ерозия, на второ – те подобряват условията за живот на живите организми в почвата, а на трето – оптимизират структурата на почвата, внасят в нея органика.
Една от най-важните задачи на сидератите е да бъдат храна за почвата, възможност тя да бъде наситена и с въглероден диоксид, който е един от най-важните съставки за живота на почвените бактерии.
Експертите винаги подчертават, че само с химия на полето няма как да се мине. Необходима е храна за бактериите, която може да се получи само от органичната маса. При жътвата, заедно със зърното от полето се изнасят и фосфора, калия, както и различните макро и микроелементи. Фермерът ги връща обратно под формата на химични хранителни елементи. Органичната маса от сидератите дава възможност за сметка на корените, които проникват в дълбоките почвени пластове, да се получават необходимите хранителни вещества. След това тази органична маса помага те да се превърнат в лесноусвоима форма, и по този начин растението може да получава така необходимите за растежа си елементи, които преди са били недостъпни за него. Но за да се получи разултат, трябва да се използват сидерати винаги.
Ако се прилага сидератен сеитбооборот, то полето не бива да остава без покривна култура. На полето когато върви комбайн, след него трябва да върви сеялката със сидератите, за да не се загуби влагата, казват агрономите.
Основният проблем на почвите навсякъде по света е неправилната почвообработка. Според много специалисти, плугът трябва да се замени с кореновите системи на различни растения. Трябва да се сеят култури със силно развита коренова система. Всички те имат своите пропорции, но винаги трябва да присъстват 50 на сто бобови, за да могат да се изхранят растенията сами.И едва когато сидератът цъфне, с него могат да се провеждат операции – или унищожаване с глифозат, или леко дисковане на дълбочина 5 см, където основно работят почвените бактерии. И едва след това може да се сее основната култура. А корените на сидерата изпълняват ролята на плуга и почвообработката. Там, където са били засети сидератите не се наблюдава напукване на почвата, нейната структура е много по-добра.
Важно е да се отбележи, че само една култура не е сидерат. Ако се сее само горчица например, то ще има определени общи заболявания с други култури, и нейните корени не са толкова мощни, че да разрохкат почвата. Най-сложното е да се засеят зърнените култури в сидератите. Зърнените са с дребни семена, а растителната маса върху почвата зачително затруднява сеитбата им. Затова трябва да се направи съвсем плитка почвообработка на дълбочина 3-4 см и тогава да се сее. Или да се използва валяк, за да се утъпкат сидератите или сеялка за директна сеитба.
Важно е и количеството на влагата. Ако тя е под 500 мм, то отглеждането на сидерати ще е по-трудно. Трябва да се получи маса преди сеитбата на основната култура. За целта трябва да се изберат такива култури, които не се нуждаят от много влага.
Към недостатъците на сидератите агрономите отнасят това, че през първите години на внедряването им намаляват добивите и се увеличава количеството на плевелите. Тъй като фосфорът и калият, които те внасят, няма да достигат корените така, както му се иска на фермера.
При сеитбата на сидератите на полето не трябва да има никакви тежки машини. Техниката трябва да е оборудвана със сдвоени гуми или такива с ниско наляга.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X