Руското правителство обмисля удължаване на забраната за износ на азотни торове

Вицепремиерът на Русия Виктория Абрамченко проведе заседание на правителствената комисия за агропромишления комплекс и устойчиво развитие на селските райони, като отбеляза важни точки по отношение на минералните торове, селскостопанските машини и етикетирането на млечните продукти.

По време на срещата членовете на комисията обсъдиха изпълнението на правителствени решения, насочени към ограничаване на поскъпването на минералните торове.

Преди това бяха въведени количествени ограничения до 31 май 2022 г. за азотните торове, както и забрана за износ на амониев нитрат до 1 май 2022 г. Бяха сключени споразумения между производители и региони за поддържане на цените за вътрешни потребители. Правителството обмисля удължаване на настоящите мерки.

Според вицепремиера Виктория Абрамченко мерките, предприети от правителството на Руската федерация за осигуряване на фермерите с необходимите ресурси, вече са доказали своята ефективност.

„Миналогодишната сеитбена кампания се проведе успешно във всички региони, като се задоволят нуждите на земеделските производители от ресурси – както преференциални мерки за подпомагане, така и минерални торове. Правителството ще удължи предприетите досега мерки за квоти за износ на минерални торове от юни поне до декември 2022 г. Както и досега, вътрешният пазар трябва да остане приоритет за производителите, за да се задоволят напълно нуждите на фермерите и да се постигнат резултати в производството на селскостопанска продукция.

От 1 юни тази година до 31 май 2023 г. ще трябва да бъдат закупени над 15 милиона тона торове, което е с 23% повече от година по-рано“, каза вицепремиерът Виктория Абрамченко.
Друг въпрос, който беше обсъден в правителствената комисия, беше снабдяването на земеделските производители с машини и оборудване.

Основният механизъм за държавна подкрепа на търсенето на руска селскостопанска техника е програмата за предоставяне на субсидии на производителите на селскостопанска техника съгласно Постановление на правителството № 1432. 10 милиарда рубли бяха отпуснати за изпълнението на програмата през 2021 г. През 2021 г. са доставени почти 22,5 хиляди единици селскостопанска техника на стойност 99,5 милиарда рубли.

Освен това Министерството на промишлеността и търговията на Русия разработи проект на правителствено постановление, предвиждащо създаването на отделна подпрограма „Селскостопански машини и оборудване“, която ще бъде насочена към създаване и въвеждане на селскостопански машини и оборудване в масовото производство. В резултат на комисията на Министерството на промишлеността и търговията е възложено да ускори производството на картофо- и цвеклокомбайни.

Освен това комисията обсъди рисковете от недостиг на резервни части за вносна селскостопанска техника поради санкционния натиск срещу Русия. Представители на Министерството на промишлеността и търговията информираха членовете на комисията за текущата работа в областта на заместването на вноса на селскостопанска техника и подготовката на нови инвестиционни проекти.

На срещата беше обсъден и въпросът за ефективността от въвеждането на система за етикетиране на млечните продукти.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X