loader image

Тодор Джиков, НАК: В Стратегическия план липсват изведени потребности по сектори и интервенции на база SWOT анализа

В Стратегическият план по ОСП, който ни беше върнят с 405 забележки, липсват изведени потребности по сектори и интервенции на база SWOT анализа.

Няма поставени конкретни цели и количествено стойностни индикатори за отчитането им по съответните интервенции и по двата стълба. Причинно следствената връзка по икономическа и социална логика между двата програмни периода липсва.

На финалната тематична работна група, когато бяха представени и бюджетите по интервенции, запитах по каква логика са намалени средствата за зеленчуци по обвързана подкрепа след като не са достигнати референтните стойности по култури, заложени като цели при стартирането на обвързаната подкрепа през 2015 г. а и изводите на SWOT анализа показват остра необходимост от продължаване на подкрепата отговорът беше : „За този програмен период са използвани други индикатори ….“

Министрите са пет но Директорите с техния експертен капацитет са едни и същи.

В този план се виждат две неща от самолет. Огромно желание да се подпомага пасторализма, застрашени местни редки породи и огромен бюджет по директни плащания на площ.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X