10 стъпки за по-ефективно усвояване на азота

За получаване на оптимални добиви добрите царевичари се ръководят от правила, по които внасят торовете

Царевицата се  нуждае от азот в продължение на целия вегетационен период, но в различна степен. „Затова трябва да осигурите достатъчно количество азот за всички стадии през вегетацията на културата, за да не нарушите формирането на добива“, казва агрономът от Farm Journal Кен Фери.

Азотът е нужен на царевицата, както бензинът за транспортното средство. Той „натрупва  добива от поникването до зрелостта“. Отсъствието на азот в която и да е точка от пътя на развитие може да доведе до отслабване или спиране на растежа.

„Ако на царевицата не и достига азот в началото на вегетационния сезон, това намалява потенциалния добив, казва агрономът. – А дефицитът на азот в късните репродуктивни стадии реално намалява добива.“

Има няколко прости стъпки, които помагат за по-ефективното използване и усвояване на азота. Кен Фери обяснява как може да се постигне най-добрият резултат от торенето с основния хранителен елемент при царевицата.

Главното според него е да се придържаме към правилото 4П: правилно избран продукт, правилна скорост, правилно време и правилно разпръскване (внасяне).

1. Контролирайте поглъщането на азота, използвайки технологии

Има специални компютърни модели в интернет. Те използват данни за времето за изчисляване нивото на добива при царевицата, количеството азот, изнесено с прибраното зърно, и колко още е необходимо до прибиране на реколтата. Кен Фери проверил тези модели с помощта на тестове на тъканите, а също и с отглеждането на растения на хидропоника, за да разбере колко хранителни вещества има в цялото растение: в надземната част и в кореновата система. Неговият извод е, че интернет-моделирането действително работи.

Така се знаят количеството GDU (необходими единици азот за отделните стадии на растеж) още от момента на поникването. Моделите могат да ви дадат достатъчно добро представяне за ежедневното потребление на азот във всяка точка на вегетационния период.

2. Научете кога растенията се нуждаят от азот

Това ще ви позволи да изберете идеалния разход, време и място. В течение на първите 35 дни след сеитбата през стадиите на растеж V8 или V9 царевичните растения изискват по-малко от 2 фунта (1 фунт = 0,5 кг) азот на акър (1 акър = 0,4 ха) на ден. В етапа на растеж V10 поглъщането рязко нараства и стига до 4 фунта на акър на ден. Между етапите V10 и VT (изметляване) потребността може да достигне до 10 фунта на акър на ден. След този период има доста рязък спад. Когато растенията стигнат до репродуктивните  стадии на растеж – от R1 до R6, потребността от азот пада под 2 фунта на акър на ден.

3. Помогнете на младите растения да получат азот

От сеитбата до метър височина потреблението на азот от царевицата не е голямо, но е много важно той да бъде подаден колкото се може по-близо до растенията, защото в този период  те са с малка коренова система. Въпреки че потреблението на елемента е твърде малко, този етап не трябва да се подценява, защото той влияе на общия добивен потенциал.

4. Управлявайте въглеродната глоба

Когато през пролетта почвата започва да се загрява, микробите, които разрушават царевичните стъбла от предходния сезон, използват азота като източник на храна. Т. е. тези организми използват азот, който в противен случай би бил достъпен за царевичните растения. Този процес често се нарича въглеродна глоба.

Ако решите да приложите азотни торове повърхностно, направете го колкото се може по-близо до момента на сеитбата или съвсем скоро след нея. Също така може да използвате локално-ивичесто внасяне с автоматично управление (RTK), за да внесете азота на достатъчна дълбочина и близо до реда.

5. Внесете голямо количество азот в периода на бързо поглъщане

По време на стадиите на растеж от V8 до VT царевицата използва до 9-10 фунта азот на акър на ден. Но в тези фази подхранването на посева не е много лесно, защото  височината на растенията вече е значително голяма, а кореновата система на всяко растение обикновено превишава неговата височина 1,5 пъти. Разпределението на тора в пространството вече е по-малко важно и азотът може да се подава във всеки втори ред.

6. Подхранете растенията в края на сезона

Преминавайки в репродуктивните стадии, потребностите на царевицата от азот обикновено намаляват до 2 фунта на акър на ден или дори по-малко. Но до появата на твърдия слой в зърната най-често има още 40 – 60 дни, затова не трябва да се допуска да се развие азотна недостатъчност. В този период потребността от азот на ден намалява, срокът и мястото на поставяне вече са по-малко важни, което позволява гъвкавост в методите на внасяне. Можем да разхвърлим азота на повърхността с помощта на самолет или да използваме фертигация (начин за внасяне на течни торове и пестициди, едновременно с осъществяване на поливка).

7. Управлявайте своите полета с висок риск

Важно е ефективното внасяне на частта от азота при формиране на метлицата. Убедете се, че имате достатъчно тор преди растенията да достигнат този стадий. Освен това е важно да се знае в кои случаи в края на сезона може да има недостатъчно азот. Към тях се отнасят песъчливите и преовлажнените почви и тези, които не притежават способността да минерализират много азот.

8. Проучете потребностите на всеки хибрид, който ще отглеждате

Колкото повече време е нужно на даден хибрид до узряване, толкова по-важно е той да има достъп до азот в края на сезона. Това може да се осигури или благодарение на почва, която съдържа много азот, или с помощта на високоскоростен апликатор, фертигация, въздушно приложение, или торове, които освобождават хранителните вещества в почвата постепенно (CRF).

9. Помогнете на растенията да преминат през финалната линия

Вие искате царевицата ви да е силна до края на вегетацията. Идеално е, ако растенията са били зелени от горе до долу, със здрави обвивни листа на кочаните и слаби повреди по долните листа. Ако растенията са зелени от върха до долу, но зърната вече имат черен зародиш, това означава, че сте прекалили с азота.

10. Възползвайте се от преимуществата на  почвеното внасяне на азот

Важно е да проверите способността на почвата да минерализира азота. Този тест е различен от теста за нитрати в почвата. Когато знаете и разбирате слабостите на своите почви, можете да ги превъзмогнете. Например, ако почвата е способна да осигури достатъчно азот, ние можем да разпръснем цялото количество тор пролетта, необходим за всички фази на растеж на растенията. Но на много места, поради типа почва или условията на околната среда, е сложно задържането на азота в продължение на целия сезон. В такива случаи е нужно да не се бърза с цялото количество хранителни вещества и нормата им да се изчисли така, че след внасянето им те да са достатъчни до необходимия ни период на вегетацията.

Скоростта, времето и мястото на внасяне са ключът за ефективно усвояване на азота. В продължение на целия производствен процес колкото повече азот внасяме близо до растенията и колкото по-навреме го внасяме, когато растенията се нуждаят от него, толкова повече зърна ще произведем и толкова по-малко азот ще ни е необходим. 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X