loader image

С азотните торове не трябва да се прекалява

Пренасищането с тях вреди сериозно на селскостопанската продукция, замърсява водите и застрашава здравето на хора и животни

Използването на големи количества минерални торове, без да се вземат предвид нуждите на растенията от хранителни вещества и почвените характеристики, може да доведе до извънредно сериозни последствия върху добивите и качеството на продукцията, както и за здравето на хората и животните. Освен че замърсяват почвата, остатъчните вредни химични вещества от минерални торове и пестициди чрез повърхностния воден отток се отнасят в моретата и океаните, където се усвояват от рибите, използвани след това за храна от хората.
Употребата на най-широко използваните минерални торове – азотните (амониев нитрат, карбамид и други), трябва да бъде съобразена с изискванията на културните растения, получаваните добиви, почвените характеристики (рН, механичен състав, водопропускливост) и други фактори. Обикновено излишъкът от азот в почвата се натрупва под формата на нитрати, които не се поглъщат от почвата и може да бъдат измити с водата от валежите или напояването. Достигайки подпочвените води, те водят до замърсяване на питейните води. Земеделските култури са способни да натрупат в тъканите си големи количества нитрати, които не могат изцяло да бъдат оползотворени от тях и директно или индиректно могат да бъдат усвоени от човека. Според някои изследвания нитратите са безвредни за здравето, но погълнати от човека, могат да бъдат превърнати от някои стомашни бактерии в нитрити, които са отровни. Нитритите от своя страна се свързват с хемоглобина на кръвта, възпрепятствайки пренасянето на кислорода по кръвоносната система. Многобройни проучвания доказват, че човек може да получи най-голямо количество нитрати предимно от зеленчуците, особено листните (70%), питейната вода (20%), чрез месни и други храни (10%).

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X