loader image

Кои са най-добрите модели за хранене на млечни крави

 • Специалистите се изправят пред нови предизвикателства – от висока производителност до въздействието на околната среда

Уилфрид ван Страален, експерт от Независимата консултантска и изследователска организация за хранене на животни, базирана в Холандия, отговоря на въпроси на журналиста Еми Колман, редактор в сайта www.allaboutfeed.net, за промените в методите за хранене на съвременните високопродуктивни млечни животни и какви са ключовите моменти при съставянето на дажбите.

 • Стремежът към висок млеконадой продължава ли да е тенденция в световен мащаб?
 • Да, като цяло можем да кажем, че целите на млекопроизводителите са еднакви по целия свят, но начинът на отглеждане и начинът на хранене на кравите се променя.

В млечната промишленост се наблюдават редица събития, които пряко засягат начина на хранене на кравите.

Например, преработвателите на мляко изискват от земеделските производители да спазват някои етични или екологични норми. Едно от тези изисквания е при приготвянето на фуражи да използват компоненти, които не съдържат ГМО-съставки. Ето защо фермерите в Германия, които произвеждат суровини за тези преработватели, имат по-малък избор за фуражни съставки. В същото време се търсят други източници на белтъчини като лупина или грах. Правят се изследвания как да се направи протеинът в тези съставки по-ефективен за млечните крави. Въпреки това хранителната стойност на използваните съставки не е основният проблем.

Соевият или палмовият фураж често се използва за кравите и има добри хранителни показатели. Можем да се запитаме обаче дали тези съставки ще продължат да присъстват в храните за животните, тъй като тяхното въздействие върху околната среда е по-голямо от това на компонентите, добити от местни култури.

В Холандия производителите на фуражи са подели инициатива да се изчислява въздействието на фуражните съставки върху околната среда. Така фермерите ще са запознати с въздействието върху околната среда в световен мащаб и ще могат да вземат отговорни решения.

 • Изглежда, че съставянето на дажбите за кравите става все по-трудно. Как могат да помогнат съвременните модели?
 • За да направим най-добрия избор как да храним животните, ние се нуждаем от добри и сигурни модели за прогнозиране. В нашата компания сме разработилимодела E-dairy, който описва всички етапи на ферментация в търбуха, храносмилането, както и етапите на обща ферментация и метаболизъм. Различните хранителни вещества в състава на дажбите (глюкогенни, липогенни и аминогенни) могат да бъдат изчислени с помощта на този модел. E-dairy може да помогне да се направи ферментацията в търбуха по-ефективна и от друга страна, да предотврати появата на някои метаболитни нарушения, като например ацидоза. Последното е от особен важно по отношение на високопродуктивните крави.

Кравите, произвеждащи до 30 литра на ден, могат да разчитат на нормална ферментация в търбуха, но животните, които произвеждат повече от 30 литра, имат по-високи изисквания към фуражите. Те трябва да получават храна с определено качество, с неразградими в търбуха белтъци, скорбяла и мазнини. Така се намалява рискът от кетоза.

За приготвянето на дажбите вие се нуждаете и от достоверни данни за фуражните съставки. Разработвайки нашия модел, вложихме много усилия и време, за да установим хранителните стойности на различни суровини.

Това означава, че можем да направим достоверни прогнози. Разполагаме с уникални данни. Например –как влияе времето за съхранение на царевицата върху ферментацията и разградимостта на скорбялата в търбуха, както и ефектът, който оказва размера на дадена фуражна съставка върху активността на търбуха.

Друга гореща тема в момента е да се намали относително големият принос на преживни животни към емисиите на метан. Чрез промяна на хранителния състав във фуража може да се намали производството на метан от едрия рогат добитък.

 • Това означава ли, че диетологът може по-добре да контролира здравето на кравата?
 • Да, с помощта на прогнозиране и моделиране специалистът по фуражите получава най-добрите препоръки как трябва да се хранят високопродуктивните крави. Ачрез данните за млечния протеин, мазнините и лактозата стопанинът от състава на млякото може да направи изводи за здравето на животните.

Високото съдържание на мазнини в млякото след отелването е сигнал за съществуването на хронична кетоза. Ниското ниво на млечна мазнина през целия живот на кравата говори, че кравата страда от ацидоза. По този начин храненето може да е отлично средство за минимизиране или предотвратяване на метаболитните заболявания при кравите. Днес ние имаме по-ефективни инструменти за създаването на перфектната диета.

Като се има предвид, че до 25 на сто от млечните крави страдат от субклинична ацидоза на търбуха, необходимостта от предотвратяването на това скъпоструващо заболяване е едно от основните предизвикателства за изследователи като нас. Сътрудничим си с Университета в Гент в Белгия, за да проучим структурата на мастните киселини в млякото и да разберем как те влияят на здравето на кравите.

Влиянието на здравето на търбуха върху общото състояние на животните остава гореща тема. Огромен интерес за учените представляват заболяванията и при останалите части от храносмилателната система на кравата, например ацидозата на дебелото черво. Това разстройство се свързва с ацидозата на търбуха, но все още знаем твърде малко за заболяването. Единственото, което е установено е, че ректумът е по-чувствителен към киселини и токсини от търбуха.

 • Виждаме тенденция да се използват повече фуражни добавки при хранене на крави. Какви са ползите от това за млечните крави?
 • Хранителните добавки се използват все по-широко при храненето на преживните животни. Голямачаст от проучванията са посветени на аминокиселините, които са неразтворими в търбуха. Интересът е продиктуван от факта, че сме склонни да включваме по-малко белтъчини в храната на високопродуктивните млечни крави. Обсъжда се и използването на висококачествени протеинови източници, например соев шрот. Неразтворимите аминокиселини се включват в рецептите за хранене и диетологът може бързо да прецени дали използването на тези добавки е икономически изгодно или е по-добре да бъдат заменени с други протеинови фуражни съставки.

Наблюдава се и нарастващ интерес към употребата на витамини от група В, например холин, в диетата на млечните крави. Тези витамини поддържат чернодробната функция и се оказват особено полезни именно за високопроизводителните млечни крави.

В днешно време антибиотиците се използват основно при сухостойни крави. Намаляването на употребата им се дължи до голяма степен на доброто управление на фермата и на спазването на стриктна хигиена. Профилактиката на заболяванията започва още с грижите за телето, когато то получава достатъчно коластра и висококачествена твърда храна.

 • Ще изглежда ли по същия начин храненето на млечните крави след десет години?
 • Мисля, че в близко бъдеще ще сме свидетели на няколко промени. Ще имаме достъп до повече хранителни съставки. В някои страни, като Холандия, ще се обърне повече внимание на търсенето на суровини на регионално равнище, а не на внос от чужбина. Това означава, че в дажбите на холандските млечни крави ще има повече тревни компоненти и по-малко царевица. Задачата на специалистите е да намерят най-добрите фуражи за този нов тип на хранене.

В същото време се надявам, че съставянето на дажбите през следващите години ще се основава повече на усвояеми протеини, а не на необработени белтъци. Повечето правила и модели за хранене все още се основават на непречистени протеини, тъй като те могат лесно да бъдат измерени. Нивата на усвояемите белтъци са по-трудни за измерване и се определят със сложни изчисления.

На международно равнище има тенденция да се използват по-малко ГМО-компоненти във фуражите и желанието да се намали въздействието на производството на мляко върху околната среда (емисии на парникови газове), както вече бе споменато.

В бъдеще ще обърнем специално внимание на съставянето на дажбите за кравите поотделно. Всички крави имат една и съща базова дажба, съставена от груби фуражи, но ще бъдат индивидуално подхранвани в зависимост от състоянието им в момента (бременност, сухостоен период и пр.). Задачата се улеснява благодарение на иновациите– сензори и други технологии, които дават представа за кондицията на животните и други параметри.

Забелязва се повишен интерес към храненето на телетата и сухостойните крави. Тези две групи са много важни. За да имаме висококачествена млечна крава,трябва да отгледаме здраво теле. Някои фермери обаче невинаги разбират това. При по-голямо внимание към храненето на телета в ранна възраст чрез т. нар. метаболитно програмиране, вероятността кравата на по-късна възраст да дава повече мляко се увеличава.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X