17 години експертиза и доказани решения от Тимак Агро България

На 2 юни Тимак Агро България ЕАД проведе традиционния си годишен семинар за клиенти в Боровец, като едновременно с това отбеляза и своята 17 годишнина на българския пазар. На събитието присъстваха 350 големи земеделски производители и доказани специалисти в областта на храненето на растенията и растителната защита от чужбина и България. Темата на семинара бе 17 години опит в храненето на растенията и доказани решения и продукти от Тимак Агро.

В началото на семинарната част, утвърденият специалист в агрохимията доц. д-р Николай Минев от Аграрен университет Пловдив сподели с гостите основните проблеми при усвояването на хранителните елементи и възможностите за тяхното преодоляване. Лекторът обърна внимание, че един от основните начини за справяне с проблемите с усвояването на фосфора в почвата е TOP-PHOS® и за момента няма друга по-добра и по-работеща технология от тази.

В семинара на Тимак Агро взе участие и друг доказан специалист от България – проф. д-р Тоньо Тонев, с когото фирмата работи по проекти, свързани със смесимостта на биостимулторите на Тимак Агро с доказани и утвърдени продукти в растителната защитата, както и приложението на продуктите при ултрамалообемни пръскания с помощта на дронове.

Проф. Тонев сподели резултатите от проведените опити през последните години с биостимулаторите на Тимак Агро и подчерта, че те се отличават с изключително добра смесимост с изпитаните ПРЗ, както и че могат да се използват и при ултрамалообемни пръскания с доказан ефект върху културите, въпреки ниските обеми на работните разтвори.

Лекционната част продължи и с препоръките и съветите на гостите от Централата на Група Рулие в Сен Мало, Франция. Дориан Доден, Продуктов мениджър и мениджър развитие на зърнено-житните култури в Световния иновационен център, обърна специално внимание на ключовите етапи на развитие на пшеницата и на климатичните фактори, които могат да окажат негативно влияние върху развитието на културата и върху елементите на добива.

Експертът сподели точните моменти за приложение на гранулираните продукти и биостимулаторите на Тимак Агро за борба със стресовите фактори и какъв е начина за достигане на максимални резултати при културата, независимо от почвено-климатичните условия.

Като утвърдени специалисти в храненето на културите, Тимак Агро отдели специално внимание и на рапицата, като друга важна земеделска култура в България. За тази култура, сподели опит Мелани Лою, Продуктов мениджър и мениджър развитие на маслодайните култури в Световния иновационен център (СИЦ), Сен Мало, Франция. Отново се обърна внимание на ключовите етапи на развитие на културата и факторите, които могат да окажат влияние върху елементите на добива. Мелани Лою препоръча употребата на гранулирани продукти с внедрени технологии MPPA-DUO и TOP-PHOS като единствената алтернатива за цялостна защита на хранителните елементи и обезпечаване на цялата вегетация.

За по-доброто развитие наесен и за формирането на добра коренова система и коренова шийка, за по-успешно презимуване на културата, специалистът препоръча FertiactylStarter, докато за борба със стресовите фактори и за разгръщане на потенциала на културата напролет – по-голям брой разклонения и по-голям брой шушулки и брой зърна в шушулка, експертната препоръка е употребата на листните биостимулатори FertileaderGoldиFertileaderAlpha на Тимак Агро.

Беше акцентирано и на азотното подхранване при тази култура, като се посочи ефекта от приложението на Sulfammo 25 (N-PRO) в технологията на отглеждане на рапицата.

Другият гост на събитието, Мустафа Аркун, Мениджър научно-изследователска дейност и разработване на продукти в СИЦ, Сен Мало, Франция, сподели резултатите от специализирани лабораторни опити върху пшеница и рапица с Eurocereal 10-24 и сравнение с популярни конвенционални продукти като MAP, DAP и NP 20-20. Опитите са проведени при различни почвени условия (кисела и алкална почвена реакция) в СИЦ, Сен Мало, Франция, под ръководството на г-н Аркун.

По безапелационен начин, специалистът от Франция показа ефективността на технологията MPPADUO, внедрена в Eurocereal 10-24, и категоричните резултати в полза на продукта, получени при кисела и алкална почва. Дори при еднакви физически дози от продуктите, при които количествата на внесените активни вещества с Eurocereal 10-24 са почти два пъти по-ниски спрямо внесените с конвенционални продукти.

Резултатите са категорични и в полза на Eurocereal 10-24 и при рапица и при пшеница:

  • По-силно развитие на културите и по-отчетлива интензивност на оцветяване на листата
  • По-добри показатели по отношение на усвояването на азота и фосфора (+72% спрямо МАР и 82% спрямо DAP при рапица)
  • По-голяма количество свежо тегло
  • По-голям брой зърна/клас и по-висок добив при пшеницата при кисела и алкална почва (от 20% до 40%)

В края на лекционната част, Милен Дребов, Маркетинг мениджър на Тимак Агро България сподели повече информация за фосфорните продукти на бъдещето, съдържащи TOP-PHOS, и новите гранулирани предложения от Тимак Агро България за тази есенна кампанияSMARTCEREAL 43 DUO (MPPA-DUO) и EUROFERTILTOP49 NPS (TOP PHOS, PHYSIO+).

След приключване на лекционната част бе организиран специален коктейл и изложба на детските рисунки от организирания от Тимак Агро България конкурс за детска рисунка „Земеделието през моите детски очи“. Рисунките в изложбата показаха уникалния детски талант и въображение, които вдъхновиха организаторите и внесоха много положителни емоции сред всички присъстващи. Събитието приключи с грандиозна забавна програма, на която бяха поканени всички присъстващи.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X