loader image

Как се избира плуг за икономически рентабилна оран

Изборът на плуг зависи от няколко фактора – типа на почвата и вида на ерозията, технологията на почвообработка, отглежданите култури, наличните в стопанството трактори, както и квалификацията на агронома и механизаторите

НСХ

Плугът е необходим. Най-вече за онези, които са включили в сеитбооборота си окопни култури. Дори ако стопанството е избрало почвообработка с продълбочаване, разрохкване или дисковане, обръщането на пласта веднъж на 5 години все пак е необходимо. Без плуг не може. На какви детайли трябва да обърнете внимание при покупката на тази машина?

Как грамотно да изберете плуг за вашето стопанство и да направите оранта икономически ефективна. Тези въпроси ще разгледаме в тази статия. Съвременният плуг е достатъчно универсална машина, но при изборът му трябва да се имат предвид нюанси, свързани с особеностите на площите, на които ще се работи.

Отправни точки

Класическото използване на плуга включва оран след жътва на зърнени култури. Тук трябва да се разгледат три варианта. Ако растителните остатъци са малко, и сламата е качествено разпределена, то може да се използва стандартен плуг без особени претенции. Ако растителните остатъци са много и са разпределени неравномерно по полето, тогава ще са потребни дискове след корпусите. Третата ситуация е характерна за полета с голямо количество растителни остатъци. В този случай може да са необходими предплужни тела, за да се осигури доброто им заораване в почвата.

Класика в жанра

Конвенционалният плуг е подходящ за класическата технология на почвообработка. Ако в стопанството се практикуват няколко технологии, то си струва да се помисли за по-универсални машини, които имат и дискове, и лапи, и валяк. Тези машини позволяват както да се осъществява ефективно раздробяване на растителните остатъци, така и тяхното заравяне в почвата. При такива условия на работа плугът може да не бъде най-добрият избор. Но в случаите с многолетни треви на полето, много земеделци предпочитат именно плуга, тъй като позволява бързо да се приведе такова поле в пригодност за сеитба.

При окопните култури плугът е задължителна машина. И дори, ако в стопанството се използват други технологии на почвообработка, веднъж на 4-5 години обръщане на пласта все пак е необходимо. Специалистите казват, че преди това е добре да се внесат органични торове, наситнени растителни остатъци и биофунгициди.

Важно е да се обърне внимание на следните условия на експлоатация на плуга – типът на почвата и вида на нейната ерозия, технологията на почвообраотка, отглежданите култури, моделът на трактора, квалификацията на агронома и оператора. В засушливи райони с високи стойности на ветрова ерозия, оранта влошава органичния състав на почвата. В такива условия се препоръчва продълбочаване или No-Till. Плитка оран на такива почви е допустима на напоявани площи или след жътва през юни-юли.

Що се отнася до районите с водна ерозия, там се препоръчва оранта да се прави напряко на склона с чести обръщания на трактора, което също трябва да бъде взето под внимание при избора на конструкцията на плуга и прикачния механизъм. Технологията на почвообработка оказва влияние и върху времето на работа на плуга – от минимално при No-Till (санитарно, противопожарно при жътва), до максимално при класическата технология, а този показател също има значение при избора на машина.

При картофите и кореноплодните оран също е необходима, тъй като тези култури се развиват активно само при ниска плътност на почвата и имат висока степен на проникване на корените в дълбочина. В този случай е важно използването на лемежи за по-добро раздробяване на почвата. Тяхното съпротивление е по-голямо поради по-големият ъгъл на повдигане на корпуса, което трябва да се вземе предвид при избор на рамата на плуга и трактора. Препоръчително е да се избере машина с максимално голям клирънс и здравина на корпуса, тъй като агротехническите изисквания преди оранта – разрохкване, наситняване и разпределяне на сламата, често не се спазват, което води до повишено натоварване върху плуга.

Специалистите казват, че най-важното при избор на плуг е да се вземе предвид мощността на трактора. Вторият критерии е типът на почвата. За нормални и некаменисти почви е целесъобразно да се работи с плуг с болтова защита, но за тежки каменисти е оптимална нон-стоп хидравличната защита. При избор на полунавесна машина немаловажен фактор е и възможността да се работи в браздата или на полето по системата «On land».

Тракторът трябва да се подбира със запас на мощност не повече от 20%. Работейки с навесен плуг е необходимо да се знае, че половината от настройките му се извършват от трактора. Ако се сравняват навесен и полунавесен плуг, някои специалисти съветват да се предпочита полунавесната машина. Тя натоварва по-малко трактора.

За отправна точка при избора трябва да се вземат тракторният парк и обработваемата площ, които влияят върху изборът на отделните опции и броя на корпусите. Оптималното количество корпуси на плуга се пресмята така – 35-40 к.с. на един корпус. При трактор от 350 к.с. е препоръчително да се използват плугове с 9 и повече корпуса. Ако площите в стопанството са малки, а тракторите с мощност до 350 к.с., то е целесъобразно да се избере навесен или полунавесен до 8-корпусен плуг. Опцията „извън браздата“ е универсална и позволява да се работи с различни модели трактори, в това число верижни, със сдвоени или широки гуми.


Плуговете може да се доставят в комплектовка „плюс един корпус“, както и с механична или хидравлична промяна на работната ширина, което позволява оптимално да се натовари трактора в зависимост от почвените и другите условия. Отметалните дъски могат да бъдат цели или нарезни. Нарезните способстват за по-добро раздробяване на почвата. Целите се представят по-добре в каменисти почви.

При работа с голямо количество растителни остатъци плугът може да се оборудва с предплужници и сламоотводи. Освен универсалните, подходящи за всички типове почви, съществуват специални подсилени предплужници, предназначени например, за работа на царевични и слънчогледови стърнища. С една дума – колкото по-сложни са условията за работа, с толкова повече опции е необходимо да разполага машината. Това се отнася и за избора на дисковите ножове. Те се поставят или след всеки корпус, или само след последния.

Плугът трябва да отговаря на задачите, поставени от агронома. Една и съща работа – оран на зададена дълбочина, могат да изпълняват плугове от много производители. Изборът на модел зависи от финансовите възможности на стопанството. Но при всички случаи – посъветвайте се с агронома!

Защита от претоварване

Плуговете са снабдени с три основни варианта за защита от претоварване – чупещ се болт, пружина и хидропневматичен предпазител. Някои специалисти твърдят, че разликата между тях е само в цената, защото те трябва да сработват при всякакви условия. Но на практика изборът на защита се определя от вида на почвата.

За почви с голямо съдържание на камъни е най-актуална нон-стоп хидравличната защиа. Това е проста система, която позволява на стойките да се повдигат независимо една от друга над камъните и други препятствия, избягвайки счупвания и аварии на техниката. Това намалява времето за работа и минимализира разходите за части и ремонт на техниката. Висока скорост на оранта се постига, благодарение на това, че заобикаляйки препятствието корпусът на плуга автоматично се връща в изходно положение на зададената работна дълбочина.

Намаляване на разходите

Да се използва плугът икономически обосновано и да се оре както падне, са две различни неща. Разходите при двата подхода може да са различни в пъти. Първото и най-важното условие, което позволява да се пестят гориво и ремонти, е скоростта на движение на плуга при оран. Високите скорости (над 7 км/ч) водят до непропорционално нарастване на разходите за гориво и износване на работните части на плуга. При оран детайлите неизбежно се износват, но тяхното износване трябва да става равномерно, а с повишаването на работната скорост, то се увеличава неравномерно. Разбира се, плугът може да се настрои за работа на високи скорости, и той ще оре равномерно и гладко, осигурявайки добра подготовка на почвата, но разходите може да нараснат с до 40%.

Важно е да се спазва работната дълбочина. Няма нужда да се оре по-дълбоко, отколкото е планирано, това също оскъпява работата. Икономия се постига и при елементарно спазване на настройките и препоръките на производителя. Да се намали броят на работните преминавания, а съответно разходът на гориво и натискът върху почвата, способстват обръщателните плугове, които получават все по-широко разпространение. Тези машини значително увеличават производителността.

За да бъде оранта икономически ефективна, и да не води до повишени разходи за гориво, е важно правилно да се избере плуг за наличния в стопанството трактор. Ако тракторът е с недостатъчна мощност, това води до повишено натоварване върху машината и голям разход на гориво. От друга страна, ако тракторът е твърде мощен за наличния плуг, то той няма да бъде достатъчно натоварен, което води до същите нежелани резултати.

Съществуват различни опции, които позволяват да се оптимизира работата и съпътсващите разходи. Става дума за възможностите за управление на настройките на плуга от кабината на трактора посредсвам ISOBUS. Например безстепенното регулиране на работната ширина на браздата позволява да се увеличи производителността с 30% при икономия на гориво до 20%.

Колкото е по-тежък плуга или е по-висока рабоната скорост, толкова е по-голямо съпротивлението, което означава, че разходът на гориво расте. При това нелинейно.

Всички специалисти подчертават колко са важни настройките на плуга според инструкциите за експлоатация. Стойките на корпусите трябва да са под ъгъл от 90 градуса по отношение на почвата, опорното колело паралелно на изравняващата греда, дълбочината и ширината на работа – еднакви на всички корпуси. Оптималната работна скорост е 7-9 км/ч.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X