Естествена хибридизация между два вида нощенки – царевична и памукова

Трябва ли да очакваме появата на нов вредител – мутант?

Нощенките са най-голямото семейство от Lepidoptera, което наброява 1 089 рода и 11 772 вида. Сред тези пеперуди има много силно мобилни видове, за които обменът на адаптивни признаци чрез хибридизация влияе на свойствата им като вредители.
Неотдавнашната инвазия в Южна Америка от един от най-важните вредители – Helicoverpa armigera (памукова нощенка), силно обезпокои учените за формиране на нови комбинации от адаптивни гени тясно свързани след хибридизация с Helicoverpa Zea (американска царевична нощенка).
За да изследват склоността към хибридизация в рода Helicoverpa, изследователите провеждат повторно проучване на целия геном на образци от шест вида, като се фокусират по-специално върху структурата на популации на Нelicoverpa armigera и връзката с Helicoverpa zea.
Експериментите показват, че и двата подвида на Helicoverpa armigera имат голямо генетично разнообразие и по-големи популации от другите видове. Една от изследваните проби показва кодирането на цитохром Р450, което осигурява устойчивост към инсектициди.

Данните, получени от учените говорят за появата на нови хибридни ековидове и подчертават значението на мониторинга на генотиповете на Нelicoverpa armigera до степента на разпределението им в Северна и Южна Америка.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X