Кандидатстудентска кампания 2022 вече стартира

Аграрен университет – Пловдив е единственото специализирано държавно висше училище, подготвящо кадри за всички сфери на аграрния сектор, в т.ч. растениевъдство, животновъдство, растителна защита, опазване на околната среда, развитие на селските райони, агробизнес, агротуризъм и аграрно инженерство.
За качеството на обучение и престижът на висшето училище  говори фактът, че Аграрен университет- Пловдив е класиран на второ място сред висшите училища в България, заедно със Софийския университет (по данни на Националната агенция за оценяване и акредитация към 15.01.2022 г.). Той е и безспорен лидер за последните 10 години в направленията Растениевъдство и Растителна защита, според Рейтинговата система на висшите училища в България.

В аграрния сектор традиционно работят възпитаници на Аграрен университет, а завършилите го студенти са предпочитани от работодателите в сектора и безпроблемно намират своята професионална реализация.

Изборът на Аграрeн университет осигурява на студентите:

* висококачествена професионална подготовка в модерна база и с последно поколение оборудване
* бърза реализация на пазара на труда
* високи доходи и престиж в професионалния път

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

* Може да се кандидатства с оценките от Държавните зрелостни изпити (ДЗИ) без явяване на кандидатстудентски изпит, ако дипломата  е издадена след 2008 г. 
* Може да се кандидатства с оценките от Държавните изпити за придобиване на професионална квалификация (ДИППК) без явяване на кандидатстудентски изпит, ако дипломата  е издадена през 2022 г. и се  кандидатства в същото професионално направление.

Основна изпитна сесия(документи се подават от 06.06. до 24.06.2022 г. онлайн на https://apply.au-plovdiv.bg/ , в АУ или офисите на ЦКПИ и НАПС)
ДатаДенИзпит поНачален час
25.06.2022 г.съботаБиология9:00
25.06.2022 г.съботаБългарски език(езикова култура)9:00
25.06.2022 г.съботаГеография9:00
 

С радост ще очакваме всички кандидат-студенти!
Заедно за модерно българско земеделие!

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X