loader image

Фузариотоксикоза се причинява от заразен фураж

Фузариотоксикозата е заболяване, което настъпва при храненето на животните с фуражи, нападнати от токсичните видове гъби от рода fusarium. Заразяването става алиментарно, чрез поемането на фураж, контаминиран с образуващи токсични щамове гъби. Най-чувствителни към фузариотоксикозата са конете, свинете, птиците и говедата.

При говедата тази интоксикация се среща рядко. Клиничните признаци се явяват 3– 5 дни след приемането на такъв фураж. Токсините, постъпвайки с храната в храносмилателния канал, проникват в кръвоносната система и се разнасят в целия организъм на животното, като увреждат централната нервна система, стените на кръвоносните съдове и предизвикват хеморагична диатеза в паренхимните органи. Болните животни са отпаднали, залежават, трудно стават. Установява се атония на предстомашията и цианоза на видимите слузести ципи.

Сигурен метод за лекуване на болните от фузариотоксикоза не е достатъчно добре разработен и е съществена причина за големите икономически загуби. При по-леки случаи на заболяване се прилага симптоматично лекуване: салинно очистително, с адсорбиращи и покривни средства. Инжектират се препарати против хеморагична диатеза – калциев бороглюконат, витамин C, витамин K, хипертоничен разтвор на глюкоза. Против вторичната инфекция се инжектират антибиотици, съобразно резултата от антибиограмата за бактериоцидността му (на антиобиотиците)

На животните не трябва да се дават плесенясали фуражи. Необходимо е фуражите да се подлагат на микотоксиколагичен анализ и в случай че са заразени с фузариум, да се забрани даването им за храна.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X