loader image

Съвременният зърноприбиращ комбайн не е просто една умна машина

От момента на своята поява комбайнът има една единствена задача – максимално ефективно да прибере реколтата. За постигането на тази цел изглежда, че инженерите в отрасъла вече са изобретили всичко, което може да се изобрети. Принципните иновации на този пазар вече са редки и не чак толкова необходими. В каква посока ще се развива индустрията и възможна ли е появата на принципно ново ноу-хау в сектора?


Иновациите в селскостопанското машиностроене в крайна сметка са призвани да служат на една цел – повишаване на производителността и едновременно намаляване на разходите. Тази цел остава непроменена вече десетилетия, но инструментите за нейното постигане непрекъснато се променят. Днес се предлага цял арсенал от средства за повишаване на ефективността при прибирането на реколтата, като използването на хедери с голяма работна ширина (особено в съчетание роторни или хибридни комбайни), както и цифровизация и автоматизация на работните процеси.

По пътя на иновацията

Съвременният зърноприбиращ комбайн вече не е просто една умна машина, а неотделим елемент от непрекъснат цикъл, обхващащ всички етапи на процеса – от подготовката на почвата до прибирането и съхраняването на реколтата. Тази концепция стана възможна с появата на цифровите решения, които позволяват да се организира събирането, съхраняването и последващото използване на данните. Например, съвременните комбайни на водещите световни производители днес имат функции за създаване на карти на влагата и на добивите. Това дава възможност максимално да се използва потенциала на добивите, както и да се планира бъдещата сеитба и предстоящото торене.

Друга забелязваща се тенденция е нарастващата популярност на хибридните и роторните машини в съчетание с хедерите с голяма работна ширина. В сеитбооборотите влизат все повече култури и поради това все по-търсена става универсалността на роторните и хибридните комбайни. А хибридните машини притежават предимствата на роторните комбайни, позволявайки да се постигне намаляване на загубите на зърно и едновременно да се запази високото качество на зърното в бункера.

Комбайностроенето активно се развива в посока на все по-голямо използване на паралелното управление. При това както с използването на сигнали за спътниково позициониране, така и на различни бордови сензорни и видеосистеми, както и в посока на повишаване на производителността и качеството на прибраната реколта. Несъмнено, съвременният комбайн трябва преди всичко качествено да изпълнява технологичните си задачи – прибирането на реколтата с минимални загуби. За целта се разработват специални системи, като например 5D-почистваща система с много камери. Освен това, комбайнът трябва да е оборудван със задвижващи агрегати и автоматически системи за контрол върху работата на комбайна, осигуряващи високата му производителност.

Подобни, но не еднакви

Системата за автоматизиране на настройките се използва под различни форми от всички производители на прибираща техника. Всяка от тези системи се отличава с висока икономическа ефективност и полза за потребителите, тъй като позволява да се избегнат грешките при работа. Например, системата за настройки на комбайна. С нейна помощ може да се контролира или увеличаването на производителността, или повишаването на ефективността на жътвата (намаляване на загубите или на консумацията на гориво). Всички системи не са сложни за оператора, и са създадени с цел операторът просто да следи дали всичко върви добре. Той натиска бутон „повишаване на производителността“ и толкова. Всичко, което трябва да се направи, системата го прави сама.

Широко се използват системите за паралелно управление, както и автоматичното регулиране на системите на комбайна в процеса на жътвата, включващи настройките на такива параметри като скоростта на въртене на барабана, промяна в подбарабанното пространство, скоростта на сламотръса, скоростта на вентилатора, положението на ситата, круизконтрол и други.

Принципната разлика на системата за автоматизиране на настройките при комбайните CLAAS е в това, че оптималният режим на работа се намира от самият комбайн. В много от другите системи това трябва да се прави от механизатора. Той в течение на работата фиксира кои настройки дават най-добър резултат, запазва ги в паметта на компютъра и вече след това комбайнът работи по зададените параметри. Но при CLAAS механизаторът въвежда в системата какъв резултат му е необходим – максимална производителност, чистота на зърното в бункера, или може би – минимални загуби на полето. И според конкретната задача комбайнът самостоятелно коригира настройките си с оглед на променящите се условия на полето, например участъци с полегнали култури, промяна във влажността на зърното, плътността на посевите и т.н. Фактически за механизатора остава само да контролира работния процес, дори управлението на машината може да се поеме от системата за автоматично управление.

Качеството на зърното е необходимо, ако стопанството иска да получи семена или става дума за скъпи култури като соята. Производителността е необходима, за да се нивелират загубите и максимално да се натовари машината. Максималната пропускателна способност е необходима, когато трябва бързо да се прибере реколтата в кратък срок. А фиксираната производителност се избира, ако е съставена грамотно логистиката на транспорта за разтоварване на зърното, или тя е свързана с вместимостта и производителността на зърносушилнята.

Автоматизирането на настройките – съвременна класика

Съвременните комбайни са „натъпкани“ със сложни системи за управление и се оказват по силите далеч не на всички механизатори. В последно време кадровият въпрос става все по-остър. Квалифицираните механизатори все повече не достигат. Именно поради това има ясно изразена тенденция за търсенето на максимално производителни комбайни. Не само големите, но и средните по размери стопанства закупуват такива машини, тъй като най-важната им задача е да приберат зърното в оптимални срокове, които като правило не превишават 12-14 дни. По тази причина днес на преден план излизат системите за подпомагане на оператора в управлението на настройките на комбайна.

Като важен двигател за развитието на отрасъла днес може да се посочат поевтинялите средства за връзка и датчици, които стават все по-достъпни. Системите за автоматични настройки са много популярни сред потребителите на земеделска техника, тъй като позволяват да се избегне баналния човешки фактор. От една страна помагат да се автоматизират рутинните процеси, а от друга – да се настрой машината според текущите условия на работа по-ефективно.

Но колкото и умна да е системата за автоматични настройки на комбайна, най-важното преди започване на работа, освен изборът на стратегия, е да се калибрира машината. След калибрирането операторът въвежда информацията в компютъра, машината разбира какви са целите й, и построява работата си в съответствие с първоначалните си настройки. По този начин може да се зададе оптималната скорост на движение на полето, както и да се определи количеството на загубите на зърно, което операторът смята за приемливо.

Съществуват и други системи, които са част от системите за автоматизация. Това са системите за диференцирани операции. Например, системата за картиране на добивите като елемент на прецизното земеделие. Системата е основана на работата на обикновени датчици, които измерват обема на зърното или силажа, както и влагата, и в съответствие с тези показания създават карта на добивите. Това е необходимо при вземането на решения за торенето. Системата е проста, но е незаменим елемент в системата на прецизното земеделие. Получените с нейна помощ резултати са много обективни.

Автоуправление

Системите за автоматично управление често са основани на различни принципи и различни управлявщи механизми. Тъй като комбайнът има две основни функции (той може да се движи и да прибира и обработва реколтата), системата за автоматично управление е една от важните системи. Съществуват няколко принципа за позициониране на тези системи. Един от тях са глобалните спътникови системи. Този механизъм се използва на огромно количество техника. Действа по следния начин – приемникът на системата за автоматично управление получава сигнал от спътника и благодарение на определени алгоритми синхронизира информацията за собственото си местонахождение и точките, в който е необходимо да посети. Траекторията на движение се контролира от спътниковия сигнал и като правило върви паралелно на предишното преминаване.

Подобна е и технологията, наречена RTK. Тя се отличава от предходната по това, че осигурява по-висока точност. С нейна помощ при движение на полето може да се постигне точност от 1,5-2 см.

Да избереш умно

Една от основните грешки при покупката на прибираща техника е изборът на машина с определени опции, които се използват некоректно или не се използват въобще. Важно е и обучението на персонала. Ако механизаторите не са обучени да работят правилно с машината, то това се отразява негативно върху експлоатацията и и нейната производителност. За купувачите е много важно бързото разтоварване, за да не се губи време за престой. Голямо значение има размерът на бункера и скоростта на самото разтоварване. Важна е и конструкцията на самия шнек. Например, използването на голям шнек с по-малки обороти позволява по-малко да се поврежда зърното при разтоварването.

Големите стопанства определено са заинтересувани в автоматичната система за настройките. Средните и по-малките правят избора си в зависимост от своите нужди. Но основните проблеми започват, когато техниката се избира не от човека, който ще работи с нея. Закупувайки комбайн, стопанството почти винаги прави някакъв компромис между цената, производителността и опциите, а приоритетите на управителя и на механизатора доста често са различни.

1 COMMENT

  1. Бързо и надеждно обслужване на земеделски кредити.
    Ние сме финансова институция, която предлага кредитни услуги за подпомагане на селскостопански и агропромишлени оператори в развитието на техните дейности.
    За тази цел предлагаме кредитни услуги за финансиране на сума от 10 000 евро до сума от 5 000 000 евро с възможност за връщане с лихвен процент от 2,5% годишно.
    За всички ваши нужди се свържете с нас по имейл на.
    имейл: [email protected]

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X