Днес НАЗ открива Жътва 2022: Да има изобилие и добра реализация, стопани!

Какви са предполагаемите цени на реколтата

Днес Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) ще открие официално жътвената кампания в землището на село Боздуганово, област Стара Загора. Наред с Жътва 2022 Управителният съвет на НАЗ ще направи и традиционното зажънване на ръжта по проекта „Хляб на мира“, който е европейска инициатива на 12 държави от Централна и Източна Европа.

Тракийският съюз на зърнопроизводителите е поканил на събитието представители на Министерство на земеделието, Народното събрание, Държавен фонд „Земеделие“, „Напоителни системи ЕАД“.

Очаква се през тази година средните добиви да бъдат малко по-високи от тези за последните 5 години, сочат прогнозите на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA). Проучванията дават основание да се предвижда прибраната пшеница от новата реколта да бъде между 5,9–6,2 млн.т.

За средните добиви при рапицата да бъдат около 2,75 т/ха, а общото количество на реколта 2022/23 г. се прогнозира на 380 хил.т.

  • По отношение на средните изкупни цени за пазарната 2022/23 се очаква те да бъдат отчетливо по-високи отколкото познатите. Средните изкупни цени за цялата пазарна 2022/23 година при пшеницата се изчисляват на 710 лв/т и около 620 лв/т за ечемика. При рапицата изкупните цени могат да тръгнат от 1300 – 1400 лв/т. Пазарът през тази година до голяма степен ще се определя от световния инфлационен натиск и нагласите за засилено търсене срещу увеличаващите се цени.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X