Плаваща птицеферма акостира в пристанището на Ротердам

Необичайният комплекс за производство на яйца ще работи в затворен цикъл със съдействието на предприятия от града. Следващият смел проект е построяваното на плаваща зеленчукова оранжерия

Инж. Алекс Петров

Нидерландия е сред най-гъсто населените и с най-ниска надморска височина страни в света – на територия от 41 500 кв. км живеят над 17 милиона жители. В Ниската земя, в която земята никога не е достигала, от векове отвоюват морска шир, като превръщат пресушените участъци в полезна територия или в земеделски площи за задоволяване на растящите потребности на населението. През последните години в Страната на лалетата се налага и една друга тенденция – в самото море пускат котва агропромишлени комплекси (една вече позабравена дума в България – бел.а.) След построяването на млечна плаваща ферма в пристанището на Ротердам (за която писахме в нашия вестник) вече се изгражда подобна нова, но вече преобразувана в птицеферма. Паралелно се проектира зеленчукова оранжерия, която също ще акостира в залива на промишлената столица на Нидерландия.

Плаващатамлечнаферма

Живеем на сушата, а 70% от площта на планетата Земя е заета от вода. Твърде е възможно, прогнозират в Нидерландия, построяването на плаващи ферми в страната да се превърне в отправна точка за растежа на агропромишлените комплекси на бъдещето. Проектът за изграждане на плаващата ферма за яйца (Floating Egg Farm) в пристанището на Ротердам вече навлезе в средния етап на реализация. Не е далече времето, когато вътрешното градско пристанище на Ротердам ще се сдобие с нови жилищни зони, търговски сгради и фермерски обекти.

ПЪРВИ СТЪПКИ
Преди 2 години компанията Floating Farm (Плаваща ферма) започва да строи бетонен 3-палубен шлеп за млечна ферма на вода, която сега работи успешно и на пълни обороти. 35 млекодайни крави се отглеждат на горната палуба, а на долните участъци млякото се преработва с предназначение за крайните потребители. Там е отделено и място за обработката на оборския тор.

Пускането на вода на млечна ферма бе сложен и труден проблем, но страховете отдавна са преминали след подкрепата на градските власти и на самите купувачи. Собственици на обекта са семейство Петер и Минке ван Вингерден. „Ние считаме водата за пространство на иновации, това ни помага да бъдем по-близо до нашите потребители и прави продукцията ни рентабилна – споделя Минке. – Нашата ферма е предимно неподвижна, тя се премества нагоре и надолу само на 2 метра с приливите и отливите на морето, но в други части на света, където бихме искали да повторим опита си, фермата може да бъде фиксирана, така че да оцелее при наводнения или бури.“

Високотехнологичната ферма до голяма степен е самостоятелна в използването на енергия и вода. Ротердам на практика участва в кръговрата – градът не само консумира млечни продукти отплаващото стопанство, но също така доставя повечето от фуражните ингредиенти. Локално произведените продукти се използват като фураж в храната на кравите.

Съпругът Петер ван Вингерден допълва: „Искаме да бъдем неразделна част от града, изцяло свързани с нашите потребители – както с частни домакинства, така и с професионалисти в хотелиерския бизнес и с нашите доставчици“.

Така ще изглежда птицефермата

ПЛАВАЩА ФЕРМА ЗА ЯЙЦА
Опитът на плаващата млечна ферма проправя пътя за следващата фаза на концепцията за „плаващи яйца”. Семейство Ван Вингерден се обединява със създателите на иновационната платформа на вода Алберт Хукерсвевер и Кип Янсен и заедно разработват планове за създаване на птицеферма на втори шлеп, акостирал до мандрата.

Проектът включва шлеп – понтон за птици с производителност 7000 яйца. Птицефермата се намира на горната палуба. На долните е инсталирано оборудването, предназначено за обработка и опаковане на яйцата.

Янсен коментира: „Искаме да изградим шлеп с размери 30 на 30 метра, който да има покрита зона за птици с широчина 10 метра. Проектът на изцяло остъклената сграда обезпечава максимална осветеност директно от слънчевите лъчи, като същевременно представлява преграда от многобройните диви птици, живеещи в залива, с което се намалява рискът от пренасяне на птичи грип. Ван Вингерден допълва: „Прозрачността е ключов фактор, тъй като ние сме отворени и достъпни за обществеността и ще продаваме част от нашите продукти директно от фермата. В момента, за съжаление, много купувачи нямат представа откъде идва храната им и една от нашите цели е да възстановим комуникацията между производители и потребители“.

Въпреки сравнително малкия си мащаб, плаващата ферма ще осигури и внедри най-новите технологии. „В нашето силно развито общество някои от клиентите ни ще си спомнят с носталгия за традиционните методи на отглеждане – обяснява Янсен, но ние не желаем да правим бизнес по старомоден начин. Затова привличаме съвременните разработчици и доставчици на технологии, като всеки от тях има опит във внедряването на оборудване за най-големите индустриални производители на света. За този проект те трябва да мислят нестандартно, като работят с по-малък, но много по-иновативен мащаб.“

ЗА ПТИЦЕФЕРМАТА ОТ ПЪРВА РЪКА
Минке ван Вингерден: „Тъй като фермата се намира в бъдеща жилищна зона, ние се стремим към концепция с нулеви емисии. Прахът и амонякът ще бъдат контролирани и филтрирани от отработения въздух. Стопанството иска да бъде 100% прозрачно по отношение на емисиите си. Важно е всичко – от контрола на емисиите, производството на храни на място с включването на потоци от градските хранителни отпадъци до производството на полуфабрикати от яйца, като яйчени хамбургери например, да се разработва и прилага в границите на шлепа. Нашите партньори се справят със задачата да превърнат този проект в реалност и също така обещават, че много от иновациите могат да бъдат внедрени в бъдеще в традиционните стопанства”.

Кип Янсен: „При традиционните условия фермерът е само една брънка в дългата верига на доставките и в повечето случаи той е най-уязвимото звено. Концепцията за плаваща ферма трябва да съкрати тази верига с акцент върху директните продажби“.

Ван Вингерден: „Това ще бъде улица с двупосочно движение, тъй като плаващата ферма също може да предложи услуги. За много компании изхвърлянето на хранителни отпадъци е скъпо. Но за нас хранителните отпадъци ще станат питателните за птиците ингредиенти, затваряйки системата“.

След изпълнението на проекта с „плаващите яйца“ следващата стъпка ще бъде изграждането на плаваща вертикална зеленчукова ферма. С използването на пилешките и говеждите отпадъци за производство на тор и разбира се, за енергийни нужди.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X