Пропуските в мониторинга на ОСП я правят отворена за измами и заграбване на земя, казват одитори

Пропуските в мониторинга означават, че програмата за земеделски субсидии на ЕС остава уязвима за измамни практики като незаконно заграбване на земя, според нов доклад на одиторите на ЕС, които призовават Европейската комисия да инвестира в цифрови технологии за предотвратяване и разкриване на измами.

Докладът, представен от Сметната палата (ECA) в понеделник (4 юли), изследва рисковете от измами в Общата селскостопанска политика (ОСП), като подчертава редица случаи, при които ищците не са разкрили подходяща информация или са прибегнали до изкуствено създадени условия, за да отговарят на критерии за допустимостт за неправомерно облагодетелстване от европейски средства.

Според данни, предоставени от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), финансовото въздействие на докладваните измамни нередности за ОСП през 2016-2020 г. възлиза на 0,09% от общите 262 милиарда евро разходи по ОСП.

Един от ключовите рискове от измами в ОСП е дългогодишният проблем със заграбването на земя, който включва концентрацията на земеделска земя и субсидиите от ОСП в ръцете на големи компании и инвеститори, особено в планинските райони и източноевропейските държави-членки.

Това често включва измамни практики, като фалшифициране на документи, принуда, използване на политическо влияние или вътрешна информация, манипулиране на процедури или плащане на подкупи.

„Тъй като системите за контрол на ОСП затрудняват надценяването на допустимата площ, измамниците често се насочват към земя без активен собственик“, обясниха одиторите, като добавиха, че това може да е случаят с публична земя или частна земя с неясна собственост.

Законодателството на ОСП не дефинира понятието „земя на разположение на земеделския производител“, нито изисква от земеделските производители да предоставят доказателство за правото си върху земята, когато подават заявление за помощ, се казва в доклада, критикувайки факта, че въпросът попада в обхвата на законодателната власт на съответната държава.

„Много е важно да се действа по отношение на заграбването на земя, за да се гарантира, че средствата от ОСП отиват при законни бенефициенти“, казаха одиторите пред журналисти, добавяйки, че този въпрос „не трябва да се разглежда като чисто национална компетентност (по отношение на собствеността върху земята и контрола), тъй като заграбването на земя се използва за отклоняване на фондовете на ЕС от първоначалните им цели и отслабва ОСП“.

Наскоро Съдът на Европейските общности обърна внимание на въпроса, когато постанови, че когато земя е поискана от собственика и от трета страна, използваща земята без правно основание, земята се счита за предоставена на разположение на собственика.

Въпреки това, според Николаос Милионис, член на ЕСП, който ръководи одита, ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ „не е обхванала в достатъчна степен“ заграбването на земя, обяснявайки, че изпълнителната власт на ЕС го възприема предимно като въпрос на върховенството на закона в държавите-членки.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X