loader image

В Агротайм решават предизвикателствата пред земеделието с наука

Иван Иванов е агроном в отдел „Зърнопроизводство“ в Агротайм, Исперих, от 5 години. Млад човек, посветил се на агрономията и земеделието. С него разговаряме на опитно поле със слънчоглед в близост до Разград.

Работя в Агротайм от 2017 г., но взаимоотношенията ми с фирмата започнаха далеч преди това. Още като студент в Аграрен Университет – Пловдив, специалност „Растителна защита“, избрах да проведа своите преддипломни стажове в Агротайм, Исперих, като водещ земеделски лидер в Лудогорието. Всяко лято прекарвах ваканциите по нивите и землищата на Агротайм. Вече съм агроном в компанията с 5 години стаж.

През изминалата година ми бе дадена изключитена възможност от собственика на холдинга – господин Иван Иванов да проведа специализация във Великобритания. Приех това като възможност, която се получава веднъж в живота. Специализацията представляваше обучение с предимно практическа насоченост под формата на двусеместриална магистратура. Няма да ми стигне времето да опиша ползите и практическите познания и опит, които придобих по време на обучението ми в Обединеното кралство. Натрупаните знания и опит ще ми бъдат от изключителна полза в бъдещата ми работа във фирмата. Специализацията – както по отношение на университетските такси, така и по отношение на ежедневните разходи беше изцяло финансирана от Агротайм.

Една от практиките, които видях на Острова и смятам да приложа на нашите поля, е по-масовото използване на почвен хербицид в полетата с eсенни житни култури. Във Великобритания видях, че имат плевел от семейството на житните, т. нар. Черна трева, която в България наричаме Полска лисича опашка, който плевел е с икономическо значение за Великобритания. Видях като полезна практика там употребата на активната субстанция пендиметалин непосредствено след сеитба като почвен хербицид. Смятам, че приложението на това вещество и при нас може да бъде полезно в борбата с икономически важни плевели като овсигата и дивия овес. В Североизточна България това са плевелите с най-голямо икономическо значение в посевите с житни култури.

Друга подобна практика, която видях отново в житни, е употребата на хербицида Дикамба в борба с широколистните плевели още през есента до края на фаза братене. При нас в района на община Разград имаме полета с преобладаващо заплевеляване от бял трън. Употребата на подобно активно вещество през есента би ни помогнала в борбата с този плевел и смятам, тъй като го видях във Великобритания, че ще ни помогнете и в борбата с плевелите от групата на ефемерите.

Защо млад човек като теб се насочи към земеделието?

Избрах да работя в сферата на земеделието по много причини. Това е моята страст. Ходя по полето с изключително желание и удовлетворение. Смятам, че каквито и предизвикателства да ни очакват в бъдеще, ние ще намерим тяхното решение колективно. Земеделието е моята страст и работя с огромно желание.

Спомена предизвикателства. Какви са, според теб, предизвикателствата, които очакват земеделието? Зелената сделка поставя едни доста големи предизвикателства, климатът се променя. Всичко това, за да се реши, изисква много наука…

Точно така. Необходима е много наука, особено за справяне с климатичните промени. В този аспект в Агротайм провеждаме редица демонстративни опити с различни хибриди слънчогледи и царевици.

Като при царевиците специфичното е, че се набляга на хибриди от различни ФАО групи, както и на сухоустойчиви такива.

В Лудогорието, през последните години се налюдава изключително неравномерно разпределение на валежите, като има отделни землища, в които и по 3 месеца може да не отчетем валеж с икономическо значение, докато в други месечната норма може да бъде завишена два пъти в рамите на 2 седмици. Това е едно от предизвикателствата пред нас. И провеждането на такива опити в различни землища ни показва накъде да се насочим – към кой конкретен хибрид, към коя определена селекция и селекционерска компания.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X