EК прави крачка назад за изискването за сеитбообращения

Целта е площите за производство на зърно да се увеличат с около 1,5 млн. ха

Предложението за дерогация ще бъде изпратено на държавите членки за решение

От информация на AG-Pres.eu стана ясно, че Европейската комисия е взела предвид желанието на доста от държавите членки и по тази причина ще предложи официално да се въведе временна дерогация на правилата за сеитбообращенията.

Въвеждането на дерогацията трябва да стане в зависимост от анализа на всяка една държава и становището на фермерската й общност.

В мотивацията за това решение се казва, че по този начин се очаква да се увеличат площите за производство на зърно – с около 1,5 млн. ха спрямо сегашния им обем, което трябва да внесе много по-голяма сигурност за решаване на продоволствения проблем и сигурност.

Предложението на Комисията е направено в резултат от внимателен преглед за постигането на баланс между глобалната наличност от една страна и защитата на биологичното разнообразие и качеството на почвата, от друга.

Предложението ще бъде изпратено на държавите-членки на ЕС, преди да бъде официално прието.

Временната дерогация ще бъде въведена до края на 2023 година, но не за по-дълъг период, за да не се нарушат добрите земеделски практики и поставените цели за запазване потенциала на почвите и биоразнообразието.

По този начин Комисията казва, че не отстъпва от принципите на Зелената сделка и остава изцяло ангажирана с нея, гласи съобщението.

В същото време сегашното предложение предвижда държавите-членки, които ще се възползват от дерогацията, да насърчават екосхемите и агроекологичните мерки, програмирани в техните стратегически планове за ОСП.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X