loader image

ЕК одобри временна дерогация от някои правила на ОСП, за да увеличи производството на зърнени култури

По искане на държавите-членки на ЕС днес Комисията прие временна краткосрочна дерогация от правилата за сеитбооборота и поддържането на непроизводствени елементи върху обработваемата земя. Тази мярка, чието въздействие ще зависи от избора, направен от държавите-членки и земеделските производители, ще увеличи максимално производствения капацитет на ЕС на зърнени култури.

Глобалната продоволствена система е изправена пред сериозни рискове и несигурност, произтичащи по-специално от войната в Украйна, където проблеми с продоволствената сигурност също могат да възникнат в близко бъдеще. Като се има предвид важността на стандартите GAEC (Добри земеделски и екологични условия) за целите на запазване на потенциала на почвата и подобряване на биоразнообразието във фермите, с оглед на дългосрочната жизнеспособност на сектора, както и за поддържане на потенциала за производство на храни, предложеното освобождаване е временно: то е ограничено както до 2023 г., така и до това, което е строго необходимо за справяне с глобалните опасения за продоволствената сигурност, произтичащи от войната в  Украйна – културите, обикновено предназначени за храна на животни (царевица и соя), не са засегнати.

Комисията остава твърдо ангажирана с постигането на целите на Зелената сделка. Предложението предвижда държавите-членки, които се възползват от дерогациите, да насърчават екосхемите и агроекологичните мерки, предвидени в техните стратегически програми в рамките на общата селскостопанска политика (ОСП). 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X