loader image

Най-характерните грешки при работа с телескопичен товарач

Мощност, маневреност, компактност и мултифункционалност. Всичко това прави тези машини необходими и търсени от земеделците всеки ден през цялата година. Специалисти от фирмите производителки споделят своите познания как правилно да изберем, съхраним и удължим живота на този универсален помощник в стопанството

Profi
Избирайки телескопичен товарач, на първо място трябва да се обърне внимание на неговите технически характеристики. А те трябва да съответстват на задачите, които ще решава тази машина в конкретното стопанство. Най-често купувачите искат да получат универсална машина, която ще може да работи и в животновъдството, и в растениевъдството. Безусловно мултифункционалността позволява по-бързо да се изплати инвестицията за машината и максимално да се натоварят наличните в стопанството мощности, казват специалистите. Но за да се постигнат положителни резултати, още на етапа на избора трябва да се обмисли окомплектовката и да не се икономисва от необходимите функции.
Колкото и да е банално, основната грешка при избора на телескопичен товарач е ориентирането към цената на машината, казват експертите. „Купувачите гледат най-евтините „голи“ спецификации, като не съпоставят възможностите на такъв товарач със своите планове за него. В резултат, спестявайки 2-3 хиляди евро, те получават некомфортна за оператора техника с трудности в управлението или въобще несъответстваща на характера на изпълняваните дейности“, твърдят спецовете. Според наблюденията първото, което пада жертва в търсене на ниската цена, са чистачките (задните и на тавана). В този случай, когато операторът работи в мръсни и запрашени условия (товарене на зърно в склада, слама на полето и т.н.), той, не виждайки товара нито на стрелата отгоре, нито отзад, е принуден да се справя на сляпо.
Икономисва се и от допълнителното осветление. Но товарачът може да работи само при добра видимост, а това често е трудно да се постигне както на полето, така и в запрашения склад, не споменавайки дори, че при заготовката на фуражи се налага да се работи денонощно. Светлината от стандартните фарове в тези ситуации невинаги е достатъчна.
Неприемлив е и отказът от климатична система (а това често е разпространено в практиката). Покупката на телескопичен товарач без климатик за полски работи, където тази машина е задействана почти постоянно, е равносилна на убийство на оператора, предупреждават специалистите.

Не намалявайте хидравличните възможности
Основният компонент на хидравличната система е помпата. От нейната производителност зависи бързината на работа и функционалните възможности на товарача. Затова е много важно тук да не се правят никакви икономии и внимателно да се избира.
При това е важен и потокът на маслото, който пряко се отразява върху производителността на машините – колкото по-силен е потокът, толкова по-бързо ще се изпълняват основните операции в работата на товарача – повдигане, изваждане на стрелата, обръщане на кофата и работата на машината. В същия контекст специалистите обръщат внимание, че за бързата работа на навесното оборудване в движение производителността на хидравличната помпа трябва да бъде не по-малка от 150 л/мин.
За работи като рязане и изваждане на силаж производителността на хидравличната помпа не бива да е под 140 л/мин. При други работи такава висока производителност осигурява висока скорост на комбинираните операции.
Не по-малко важен е типът на хидравличния разпределител. Особено когато са задействани няколко функции на хидравликата едновременно. Например в цикъла на товарене на зърно или фуражи – повдига се товарът, изважда се стрелата, работи хидравликата при отрязването на силажа. Както обясняват специалистите, често в по-базова окомплектовка, производителите поставят т. нар. строителни хидравлични разпределители, при които е възможно задействането само на една функция на хидравликата. В този случай всяка операция ще се изпълнява последователно. Такива товарачи са по-пригодни за работа с палетни вилици.
При многоцелево натоварване на товарача в земеделието (товарене на слама, приготвяне на фуражни смески, кастрене на дърва и т. н.), един монофункционален разпределител ще забавя процеса на работа, ще удължи значително производствените цикли, предупреждават производителите.
Те също така обръщат внимание, че за някои работи, при които е задействано навесно оборудване с хидромотори, например силозна кофа с фреза или четка, е необходима допълнителна хидравлична линия – опция за свободно изливане в хидравличен резервоар.

Практични гуми
Експертите препоръчват да се обърне особено внимание на избора на гуми и рисунката на грайфера, които трябва да се подберат, изхождайки от типа на повърхностите, на които ще се използва товарачът, и продължителността на предполагаемото движение между различните обекти, на които ще работи. При избора на гуми трябва да се прибегне до разумна икономия. Разбира се, може да се използват и диагонални гуми, те са по-евтини, но при това ще се влоши проходимостта и ще се намали срокът им на живот. В стандартната окомплектовка земеделските товарачи обикновено се оборудват с радиални гуми с грайфер тип „елха“, които са предназначени за работа и движение по неасфалтирани пътища и осигуряват добра проходимост, имат увеличен ресурс и придават по-мек ход на товарача в сравнение с диагоналните, които по-често се поставят на строителните машини. Ако товарачът се закупува само за работа на твърди покрития, трябва да се поръчват радиални гуми с индустриален грайфер.
Телескопичните товарачи в земеделието обикновено работят както на твърди покрития, така и на неасфалтирани площи. Поради това специалистите препоръчват за телескопичните товарачи да се избират радиални гуми с протектор тип „елха“. На лошо покритие по-меките еластични гуми с радиална конструкция забележимо увеличават проходимостта, а при разбити и неравни пътища увеличават скоростта на движение, докато по-твърдите индустриални гуми с диагонална конструкция, напротив, затрудняват придвижването и причиняват дискомфорт на оператора.
Но и меките гумени „елхички“ си имат недостатък – повишена склонност към изтъркване. Средно комплект гуми, ако се използва освен върху почва и върху асфалт и бетон, живее 1-2 сезона. А що се отнася до ширината, от гледна точка на намаляване на налягането върху почвата, то гумите трябва да бъдат възможно най-широки, убедени са специалистите.
Например за машини с товароподемност 3-4 тона оптималният диаметър на колесния диск е не по-малък от 24 дюйма. С тези гуми машина с такава товароподемност ще може да работи не само на твърда повърхност, но също и на полето, на компостохранилището на много рохка почва и т. н.
Освен това, имайки предвид разностранното използване на телескопичните товарачи, се препоръчва да се избере машина с висок клирънс – не по-малък от 35 см. При особено сложни условия на работа като опция може да се постави комплект пневматични гуми с дискове с размер R24, клирънсът в този случай се увеличава до 42 см. За опции като „рачешки ход“ и „колея в колея“ специалистите препоръчват да се помисли, ако товарачът ще работи в тесни помещения. Такива опции са незаменими, ако например е необходимо да се почисти тесен проход в обора – движението тип „рачешки ход“ позволява на товарача да се справя с работата от двете страни на сградата без излизане, за да обърне.

Пресметнете височината
При някои производители телескопичните товарачи нямат фронтално разгъване на стрелата. В този случай работната височина на повдигането ще бъде по-малка от максималната и при избор на машина това трябва да се вземе предвид. Както съветват специалистите, стрелата трябва да се взема с резерви. Например, при височина на силажната траншея от само 3 метра, 7-метровата стрела ще бъде полезна, за да се почистят снегът, баластът, покривният материал, тоест да се проведат подготвителните работи за изваждането на силажа без привличането на допълнителна техника. Ако товарачът ще работи в растениевъдството, то отправна точка ще бъде височината на ремаркето на зърновоза – тоест максимум 4 метра, и тук напълно ще е подходящ модел с височина на повдигане 5-6 метра.
При това специалистите напомнят, че товарачи с голямо разгъване на стрелата (8-10 м) са по-малко маневрени и компактни, и фермерът трябва да вземе под внимание максималната височина на входовете и помещенията, където те трябва да влизат.
При изминаване на големи разстояния
Също при сравняването на собствените задачи с характеристиките на товарача трябва да се изхожда от честотата на преместването на машината и продължителността на шофирането. Специалистите обръщат внимание, че възможността за изключване на пълното задвижване се отразява значително върху изразходваното гориво и износването на гумите. Като правило, товарачи с хидростатична трансмисия нямат такава възможност, докато някои хидротрансформаторни модели позволяват да се изключи пълното задвижване.
Освен това, ако предварително се знае, че телескопичният товарач ще трябва да преодолява големи разстояния, то трябва да се избират машини, способни да се движат с максимална скорост 40 км/час. Иначе, те няма да успяват да изпълняват целия обем възложени им задачи, а и ще станат причина за трудности по обществените пътища.
За земеделските телескопични товарачи е важна ефективната охладителна система (което е полезно за работа в силно запрашени хангари и в горещо време при товарене на зърно), както и блокировка на диференциала за повишаване на теглителните характеристики.
При избор на машина за работа в запрашени условия се препоръчва да се обърне внимание дали вентилаторът за охлаждане има реверсивен ход. В противен случай решетката на радиатора ще се задръства, което може да доведе до прегряването на двигателя.

Инвентар според конкретните нужди
Като стандартно навесно оборудване за телескопичните товарачи специалистите посочват кофа за зърно и палетни вилици. Те препоръчват навесното оборудване да се подбира в съответствие с максималната товароподемност на товарача. Важно е да се подбере оптималната кофа за зърно, а не да се гони голям обем. Тежката кофа с максимален обем ще забави хидравликата, а големите й габарити ще ограничават видимостта. На практика често се получава, че при товаренето на зърно с кофи с вместимост 2,5 хиляди и 2 хиляди литра на еднакви модели товарачи, кофата с па-малък размер не отстъпва по производителност на по-голямата. Причината е в това че по-малката кофа е по-малка и като габарити, което е по-удобно за оператора, а също така тежи по-малко, и хидравличните движения се случват по-бързо.
Грешки при настройките
Настройките на телескопичните товарачи са прости и разбираеми. Единственото, което според експертите има нужда от калибриране, е системата за безопасност (защита от обръщане). Нейната настройка се прави в период, препоръчан от инструкцията, и тя трябва да се проведе от специалист. Неправилно калибрираната система може да намали реалната товароподемност на машината и да увеличи опасността от нейното преобръщане. За да не възникват проблеми, такива настройки обикновено се правят съвместно с дилъра.
Експертите съветват редовно да се проверяват сглобките на стрелата за износване, както и да се контролира налягането в гумите, тъй като това не само оказва влияние върху срока на живота им, но и предпазва от прекомерно люлеене на машината по време на повдигане на товарите. Най-важното, за което експертите предупреждават да се избягва, е намесата в електрониката на машината. Отстраняването на грешки в компютъра със собствени сили, като правило винаги предизвиква маса проблеми, които се налага после да се отстраняват от сервизните служби. Всички настройки на електронната система е най-добре да се провеждат съвместно с дилъра.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X