loader image

Ще има ли намаление на цените на торовете след отмяната на митата за внос в ЕС

Европейската комисия предложи временно да се разреши безмитния внос на азотни торове в евросъюза, но картината се помрачава от редица изключения.

„Някои азотни торове трябва да бъдат разрешени за безмитен внос в ЕС в бъдеще, с две важни изключения“, пише Аgrarheute.com – Съгласно предложението на Комисията, уреята и амоняка трябва да се внасят безмитно в ЕС до края на 2024 г. Целта е да се спасят земеделците от високите цени на торовете.

Но действията на Европейската комисия ще имат само ограничено влияние върху цените на торовете. От една страна, митата върху тези стоки и сега не са високи –  5,5–6,5%. От друга страна, освобождаването им от мито не важи за вноса на тези суровини от Русия и Белорус. По през последните години Русия е вторият по важност вносител на азотни торове в ЕС. Така, че облекчението за земеделците няма да е голямо.

Според оценките на Комисията, временната отмяна на митата ще струва на бюджета на ЕС около 15 милиона евро на година.

Въпреки това, европейските фермери и асоциации подкрепят предложението на ЕК и настояват за отмяна на антидъмпинговите мита за внос на торове от САЩ и Тринидад и Тобаго. Освен това COPA-COJECA се обърна към Федералното антикартелно управление и ЕК с молба внимателно да се проучат пазарните цени на торовете.

Временната отмяна на вносните мита, предложена от ЕК, все още се нуждае от одобрение на страните членки.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X