loader image

Важни предлагани промени по подмерките от ПРСР за преработватели, млади фермери и биосигурност

По подмярка 4.2 за преработвателите измененията, които МЗм предлага с проект са свързани с насоките за кандидатстване, както по подмярка 4.1.

Предлага се кандидатите да могат да провеждат процедура за избор на изпълнител по реда на Постановление № 160/2016 г. след подаване на проектното предложение и преди сключване на административния договор.

По подмярка 6.1 за младите стопани промяна на вида на отглежданите култури ще се допуска само в случаите, когато това не води до промяна на оценката по критериите за подбор, или води до промяна, но тази промяна не води до по-малък брой точки от минималните, дадени на проектите, за които е бил наличен бюджет, когато е одобрено проектното предложение на кандидата.

ДФЗ предлага промени на административен договор за инвестиционните мерки, които промени обаче не допускат да се промени договорът в посока несъответствие с критериите за подбор, по които проектът е бил оценен. 

По подмярка 5.1 за биосигурност

Срокът за изпълнение се удължава до 6 юни 2025 г., вместо до 15 септември 2023 г.

Когато искането за изменение на договор води до увеличение на финансовата помощ, фондът ще уважава искането за изменение, но без финансовата помощ да се увеличава. Превишението трябва да се поеме от бенефициента.

Фермерът трябва да подпише допълнителното споразумение в срок до 10 дни от получаването на уведомлението.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X