loader image

МЗм предлага някои промени по голямата подмярка 4.1, по която трябва да се усвоят 422 млн.лева

Кандидатите и браншовите организации имат 9 дни да внесат предложенията си

Министерство на земеделието пусна за обществено обсъждане проектозаповед за изменение на насоките за кандидатстване по крупната подмярка 4.1 за инвестиции в земеделски стопанства от ПРСР 2014-2020 г.

Поредната поправка на насоките по подмярката цели да облекчи кандидатите в няколко пункта. Мярката, която беше отворена преди година и четири месеца е с внушителния бюджет от 422 218 104 лева.

Проектът за изменение на заповедта с насоките за кандидатстване по въпросните най-едри инвестиции са публикувани на страницата на Министерство на земеделието и браншовите организации и кандидати имат 9 дни да се запознаят с него, защото писмени предложения ще се приемат до 19 август 2022 г. (включително) на електронна поща rdd@mzh.government.bg и в ИСУН 2020.

Едно от предложенията в проекта е да е допустимо кандидатите да стартират процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160/2016 г. след подаване на проектното си предложение и преди сключване на административен договор, когато е налична техническа възможност за това в ИСУН 2020.

Заповедта може да бъде и обжалвана. Това става пред Административен съд София-град в 14-дневен срок от публикуването ѝ в ИСУН 2020 и на интернет страницата на Министерството на земеделието. 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X