loader image

30 години Агротайм: Цялостна проследимост на продукцията от полето до крайния купувач

Павлина Костадинова, административен директор на Агротайм ЕООД, разказва за сертификатите, с които компанията гарантира безупречното качество на продукцията си

В Агротайм вече е въведена стратегията на ЕС „От фермата до трапезата“

Качествените сертификати, с които стартирахме нашата работа са по стандарта GLOBAL GAP и стандарта FSSC през 2013 г. GLOBAL GAP защитихме първоначално за черешова градина в с. Подайва, а през 2021 г. с и за новата ни черешова градина – Регина в град Исперих.

GLOBAL GAP е международно признат стандарт за селскостопанска продукция. Покриването на изискванията за този стандарт показва на нашите клиенти, че ние им предоставяме качествен продукт, произведен съгласно строгите му изисквания. Използват се само препарати за растителна защита и торове, които са разрешени в ЕС. Обръща се внимание на опазването на околната среда. Важно е осигуряването на безопасни условия на труд на работещите в градините. Покриваме и всички останали немаловажни изисквания, които са поставени от стандарта.

FSSC е също международно признат стандарт по глобалната инициатива за безопасност на хранителните продукти GFSI. Той обхваща цялостната система за преработка и покрива всякакви изисквания за качество на произвеждания от нас продукт.

През 2016 г. инсталирахме съвсем нова и много модерна технологична четирипоточна линия в база „Бориса“ за преработка, сортиране и калибриране на череши. Както и налични хладилни камери за съхранение на готовата продукция. Тогава се наложи да разширим нашите външни пазари, особено към Великобритания, и решихме да защитим стандарта BRC. Това е стандарт на британски консорциум по безопасност на храните. Процедурата за защита на този стандарт е доста по-тежка от тази при всички останали сертификати за качество, свързани с безопасността на хранителните продукти, но ние се справихме. През 2017 г. защитихме степен А, през 2020 г. и през 2021 г. защитихме BRC степен АА, което е най-високата степен при този стандарт. Изкючително малко са фирмите в България, които са защитили стандарт BRC АА. Мисля, че сме само две. това е огромен плюс за Агротайм при износа на продукцията на външните пазари.

Основните аспекти, които засяга BRC стандарта са цялостна проследимост на продукта от полето до крайния купувач. Прави се както права, така и обратна проследимост. Всеки един компонент от стандарта е засегнат в тази проследимост. Обръща се изключително голямо внимание на качеството на продукцията. Следи се качеството по време на приемането на продукцията в суров вид от полето, при преработката и при експедиция. Обръща се внимание и на защита на продукта от външни замърсявания, чужди примеси и алергени. Абсолютно е забранено внасянето в производствената зона на алергични продукти като всякакъв вид ядки.

Високи изисквания, заложени в стандарта BRC, които сме покрили, има относно инфраструктурата за машините и съоръженията. Трябва да покриват всякакви показатели и норми, да отговарят на различни критерии. Прави се и постоянен контрол на количествата. Следи се теглото на крайния продукт. Не се допуска клиентът да бъде ощетен по никакъв начин. Предпазваме продукта и от кръстосани замърсявания от други видове хранителни продукти. Има много други изисквания, които трябва да се спазват. Стандартът, както казах, е много тежък за защита, одитът също протича много тежко. Но Агротайм успя да постигне оценка АА и занапред ще продължим да поддържаме този висок стандарт.

Допълнителен сертификат, които притежаваме, е стандарта SMETA 4-PILLAR. Това е търговско-етичен кодекс на членовете на SEDEX. Sedex е една от водещите в света организации за етично търговско членство, работеща с бизнеса за подобряване на условията на труд в глобалните вериги за доставки. Това е световна платформа, в която се събира информация за социално-етичното представяне на компаниите, членове на SEDEX. В тази платформа ние качваме нашата самооценка, която впоследствие бива одитирана по стандарта SMETA. Този стандарт гарантира, че АГРОТАЙМ е социалноотговорна компания, ориентирана към достойно заплащане на труда на работещите, спазване на всички трудови стандарти, липса на дискриминация, спазване на бизнесетиката в дужеството.

Притежаването на сертификатите по стандартите BRC, GLOBAL GAP и SMETA е необходимо условие, за да можем да изнасяме във и извън Европейския Съюз. И трите стандарта са признати от Глобалната инициатива за безопасност на храните GFSI и са глобален инструмент за осигуряване и гарантиране на безопасността на продукцията в световен мащаб. Покриването на тези стандарти е гаранция за качеството и безопасността на нашия продукт и допринася за утвърждаването на Агротайм като доверен и надежден партньор.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X