Здравеопазване на пчелите – как и с какво?

Още мерки за биосигурност на пчелина

Д-р Илиян Гечев, двм – експерт „Болести по пчелите и биологично сертифициране”
Причинителите на болести по медоносните пчели представляват важна заплаха за развитието на пчеларския сектор. Прилагането на мерки за биосигурност в пчеларството оказва съществена роля в подкрепа здравето на медоносните пчели. Група експерти от Европейския съюз (ЕС) и от САЩ (Pietropaoli, M. et al., 2021) разработват мерки за биосигурност в пчеларството. Те ги дефинират по следния начин: това са всички онези оперативни дейности, извършвани от пчеларя за контролиране на риска от въвеждане и разпространение на специфични причинители на болести по медоносните пчели.
Най-важните болести по медоносните пчели в Европа са: вароатоза, американски гнилец, европейски гнилец, нозематоза и етиноза (с причинител малък кошерен бръмбар). Малкият кошерен бръмбар не е разпространен в нашата страна, но представлява реална опасност за пчеларството. Тук може да се добавят и вирусните болести по пчелите, които не са за подценяване.

Мерките за биосигурност в пчеларството се класифицират в „категории“, свързани с производителността на пчелите и подхода „Едно здраве“. Тук се има предвид човешкото здраве, здравето на пчелите и опазването на околната среда. Прилагането на мерките за биосигурност представлява съществена стъпка напред за повишаване устойчивостта на европейското пчеларство, респективно и на пчеларството в България.
Мерките за биосигурност в пчеларството за най-често срещаните болести по медоносните пчели в Европа може да бъдат обобщени по следният начин:
Вароатоза (Varroa destructor)
Третиранията срещу вароатозата да се провеждат винаги в съответствие с националното законодателство…

Целият материал само за абонати на електронния вариант на „Пчела и кошер“ – ТУК

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X