loader image

НОВА ГЕНЕРАЦИЯ ПОЧВЕН ХЕРБИЦИД ОТ БАЙЕР В ПШЕНИЦА

Залагането на добива е от изключително значение през есенно-зимния период за развитието на пшеницата. Това зависи от множество фактори, като един от най-значимите е запазването на пшеницата чиста от плевели, споделя екипът на Байер. Това дава възможност тя да се развие без конкуренцията на житни и широколистни плевели и да брати оптимално още през есента.

Матено® Форте е почвен хербицид в пшеница и е новото ефективно решение от Байер за контрол на плевелите.

Ефикасност на Матено® Форте

Самосевка технологична рапица
Доза на приложение: 100 мл/дка

Райграс
Доза на приложение: 160 мл/дка

С Матено® Форте земеделците получават: широкообхватен комплексен спектър на контрол на житни и широколистни плевели в пшеница през есента; контрол на самосевка технологична рапица, както и на житни плевели, устойчиви на някои вегетационни хербициди; чисто от плевели поле, което дава възможност на културата да заложи добивния си потенциал навреме. Продуктът съдържа силна комбинация от три активни вещества. Аклонифенът има нов механизъм на действие за борба срещу житни и широколистни плевели. Флуфенацетът е ефикасен срещу житни плевели, поникващи през есента. Дифлуфениканът е ефикасен срещу широколистни плевели, поникващи през есента. Матено® Форте е с гъвкав момент на приложение: почвено и ранновегетационно.
За повече информация посетете сайта на компанията www.cropscience.bayer.bg или се свържете с регионалните представители https://www.cropscience.bayer.bg/bg-BG/Consultation.aspx.

Власатка
Вляво: Нетретирано. Вдясно: Третирано с Матено Форте в доза 160 мл/дка

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X