Износът на минерални торове от Русия може да се възстанови през 2023 г.

През 2022 г. износът на минерални торове от Русия може да достигне 32,7 млн. тона (във физическо тегло), което ще бъде с 15% по-малко от постигнатия през 2021 г. резултат (37,6 млн. тона), прогнозира информационно-аналитичната агенция Fertilizer

По оценки на агенцията през тази година износът на азотни торове може да намалее с 11% до 13 млн. тона, на фосфорни – с 12% до 10 млн. тона, на калий – с 22% до 9,7 млн. тона.
Причината за намаляването на доставките са санкциите срещу акционери и мениджъри на руски химически компании, наложени от властите на Европейския съюз и САЩ. Поради тях западните банки спряха да извършват плащанията си с контрагенти извън Русия, застрахователните компании спряха да покриват експортните продажби, международните логистични оператори спряха да транспортират стоките си, въпреки че санкциите като цяло не се прилагат нито за местни предприятия, нито за техните продукти.
В резултат на това доставките на минерални торове в чужбина намаляха, което повиши цените на торовете, които вече бяха на високи нива поради установените преди това търговски бариери в САЩ и Европейския съюз. Спадът в производството на минерални торове в Европейския съюз и Китай (последният също спря износа си) също допринесе за покачването на цените поради покачването на цените на енергията през 2021-2022 г., както и санкциите срещу Беларус.
При сегашните условия фермерите в почти всички страни по света са изправени пред недостиг на минерални торове, който не може да бъде напълно компенсиран от доставки от САЩ, Канада, Северна Африка и Европейския съюз. Затова Руската асоциация на производителите на торове се обърна към властите на Европейския съюз с молба да издаде директива, резолюция или друг документ, гарантиращ, че чуждестранните контрагенти няма да попаднат под санкции, ако взаимодействат с руски производители.
„В момента износът на минерални торове от нашата страна постепенно се възстановява благодарение на усилените усилия на маркетинговите и логистичните служби на местните химически компании и изграждането на нови транспортни маршрути, въпреки завишените тарифи за навло на морските кораби и други трудности. Следователно през 2022 г. предлагането на минерални торове на световния пазар може да намалее с 15%, като ще се възстанови напълно едва през 2023 г. Но в парично изражение през 2022 г. те могат да достигнат 18-20 млрд. долара (в рубли), като са нараснали с 40-60% спрямо 2021 г.“

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X