loader image

На 9 ноември ЕК възнамерява да представи стратегия за пазара на торовете

Стратегията трябва да даде яснота на земеделците в ЕС ще имат ли на разположение достатъчно количество торове на достъпни цени, пише германският портал  agrarheute. Европейската комисия възнамерява да предложи мерки за гарантиране на сигурността на доставките на торове в ЕС.  

Еврокомисарят по земеделието Януш Войчеховски упрекна държавите от ЕС след Съвета по земеделие на ЕС на 17 октомври,  че не подкрепят достатъчно европейските държави и производството на торове в ЕС в настоящата фаза на високи енергийни разходи.  

Антидъмпинговите мита трябва да останат

През 2019 г. Европейската комисия наложи антидъмпингови мита върху вноса на разтвор на урея на амониев нитрат от Русия, Тринидад и Тобаго и САЩ. Тези мита оскъпяват вноса на торове. Поради това селскостопански организации като Copa-Cogeca от известно време призовават за отмяната им. Европейските производители на торове обаче са против това и предупреждават за дестабилизиране на европейското производство на торове. В планираното съобщение Комисията изглежда ще се съобрази с тяхното мнение. Антидъмпинговите мита остават в сила до 2024 г.

Данъци от свръхпечалби в помощ на фермерите и производителите на торове

В настоящите си обсъждания Комисията вижда повече свобода на действие в облекчаването на фермерите и производителите на торове в контекста на държавната помощ при кризи. За тази цел държавите от ЕС биха могли да използват, наред с други неща, данъците върху свръхпечалбите и солидарността, както и европейските структурни и инвестиционни фондове.

Повече кризисни помощи за фермерите

Като част от стратегията за торовете, ЕК също така иска да проучи въвеждането на нова специална помощ за фермерите. Тя трябва да дойде от кризисния резерв на ЕС.

Освен това ЕК  планира да призове страните членки да освободят производителите на торове от евентуално разпределение на природния газ, ако това се случи. 

Адаптиране на националните стратегически планове
В своята стратегия за торове Европейската комисия също така иска да призове държавите от ЕС да адаптират националните стратегически планове за прилагане на общата селскостопанска политика към настоящата ситуация. Властите в Брюксел ще обърнат особено внимание на степента, в която средствата се използват за подпомагане на устойчивото използване на торове. Корекциите на стратегическите планове трябва да бъдат одобрени бързо и положително, ако подкрепят една от следните мерки:

Насърчаване на ефективността на торовете, например чрез планове за управление на хранителни вещества, прецизно земеделие, органично земеделие, агроекология;

отглеждане на протеинови култури като част от сеитбооборота;
допълнително обучение на фермерите в управлението на хранителните вещества;

Екосхеми за насърчаване използването на органични торове.

Нова пазарна обсерватория за торове

За да подобри прозрачността на пазара, Европейската комисия планира да въведе обсерватория на пазара на торове. Такива обсерватории вече има за месо, мляко, полски култури и захар.

Автономия с определени торове

В своята стратегия за торове Европейската комисия иска да обяви, че ще предложи допълнителни мерки за постигане на стратегическа автономия в органичните торове и възстановяването на хранителни вещества, например от отпадъчни води. Освен това трябва да се насърчи преминаването на производство  в ЕС на така наречения „зелен“ амоняк от възобновяеми източници.

Укрепване на международното сътрудничество

И накрая, Европейската комисия планира да продължи и засили международното сътрудничество в областта на продоволствената сигурност, намаляване на зависимостта от внос на минерални торове и наличността и достъпността на торовете в рамките на страните членки на Г-20.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X