Индикативен график на субсидиите през ноември

От 1 ноември започват последните плащания към стопаните в направлението на директните плащания, сочи индикативният график на ДФ „Земеделие“. Предвижда се в периода 1- 10 ноември пари да получат стопаните в секторите Овцевъдство и Козевъдство по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3).

В периода 10-20 ноември пари ще бъдат изплатени по Схемата за преходна национална помощ за говеда и биволи, необвързана с производството (ПНДЖ 1) – 1ви транш, както и ще започне плащането по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) – плащане по първоначален слой „ПДП“. От ДФЗ уточняват, че по СЕПП в периода 01-10 юни 2023 ще се извърши окончателното плащане, оторизацията по предварителен слой е планирана за месец Декември 2022 г.

Средствата по Схемите за обвързано подпомагане – сектор „Животновъдство“ ще бъдат прехвърлени по сметките на стопаните в периода 1-20 декември, сочи индикативният график на ДФЗ.

Мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ (НР1/НР2/НР3) – плащане по първоначален слой „ПДП“ ще бъде разплатена в периода 10-20 декември, а парите по мярка 12 – в третата десетдневка на декември.

По Мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ (НР1/НР2) в периода 10-20 май 2023 ще се извърши окончателното плащане, оторизацията по предварителен слой, е предвидена за месец Декември 2022 г., допълват от ДФЗ, а по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“- плащането през декември ще е по първоначален слой „ПДП“, в периода 20 – 31 май 2023 ще се извърши окончателното плащане, оторизацията по предварителен слой, е предвидена за месец Декември 2022 г. при условие, че слоя бъде предоставен на ДФЗ не по – късно от 20.11.2022 г.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X