Подобряването на азотното хранене на растенията с помощта на бактериални препарати

Сред основните елементи на хранене на растенията азотът заема едно от първите места. Неизчерпаем негов източник е атмосферата. Достатъчно е да се каже, че във въздуха над 1 хектар земна повърхност се съдържат над 80 хил. тона молекулярен азот. Способността да свързват молекулярния азот в лесно усвоима форма е присъща на група почвени микроорганизми, на първо място грудковите бактерии, които се заселват по корените на бобовите растения. Най-важните резерви за преодоляване дефицита на азот в земеделието са в расширяване на прилагането на бактериални препарати, основата на които са азотфиксиращите бактерии. Такива са Ризобофит (Ризоторфин, Нитрагин), приложението на които по време на отглеждане на бобовите култури дава възможност практически да се изключи или сведе до минимум използването на минерални азотни торове.

Бактериалните препарати създадени на основата на микроорганизмиса получени от природните биоценози, поради което са безопасни за хората, не замърсяват околната среда, възстановяват природното плодородие на почвата и способстват за получаване на екологично чиста продукция.

Използоването на бактериални препарати дава възможност за подобряване условията на азотното хранене при бобовите, съществено повишава добива на семена и зелена маса (с 15-20%), увеличава съдържанието на белтък с 2-3% и практически изключва внасянето в почвата под бобови култури минерални торове.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

interagri 1/11/23

Последни новини

X
X