loader image

53,6 милиарда евро за земеделие в ЕС догодина, Войчеховски: Не стигат за нищо

Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз, по предложение на Европейската комисия, постигнаха споразумение относно бюджета на ЕС за 2023 г. Споразумението е за поети задължения в размер на 186,6 милиарда евро и за плащания в размер на 168,7 милиарда евро. Европа заделя 53,6 милиарда евро за Общата селскостопанска политика и 1,1 милиарда евро за Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, за европейските земеделски стопани и рибари, както и за подобряване на издръжливостта на хранително-вкусовата промишленост и рибарството и за осигуряване на необходимите средства за управлението на кризи.

В интервю пред Euroactiv европейският комисар по земеделеие Войчеховски заяви, че бюджетът на ОСП е „твърде малък“, за да се справи с бъдещи кризи.


Според еврокомисарят секторът изпитва сериозни затруднения, което може да представлява сериозен риск за продоволствената сигурност.


„В дългосрочен план ще бъде невъзможно да се осигури продоволствена сигурност с такъв малък бюджет“, каза комисарят по земеделието Януш Войчеховски в интервю за EURACTIV. Според него следващата Обща селскостопанска политика (ОСП) трябва да бъде подкрепена от по-силен бюджет, за да се изправи срещу бъдещи кризи. Еврокомисарят подчерта необходимостта фермерите да бъдат оборудвани с повече инструменти за управление на кризи.

Понастоящем ЕС има една от най-мащабните програми за субсидиране на селското стопанство в света на стойност 270 милиарда евро, което се равнява на една трета от бюджета на ЕС.

Но според Войчеховски това е недостатъчно, за да се справи с множеството кризи, с които секторът ще се сблъска в бъдеще.

​​„Нуждаем се от по-силна ОСП, което означава, че се нуждаем и от повече пари в бюджета на ОСП“, каза той. Посочвайки, че между пандемията от COVID и инвазията на Русия в Украйна, секторът е в „почти постоянна криза“ през последните няколко години, комисарят предупреди, че това представлява „сериозен риск“ за продоволствената сигурност“.

„В дългосрочна перспектива ще бъде невъзможно да се осигури продоволствена сигурност с толкова малък бюджет“, предупреди той, критикувайки факта, че настоящият бюджет на ОСП, който представлява 0,4% от БВП на ЕС, бледнее в сравнение с други области на политиката като например военната сигурност, където цифрата нараства до над 2%.

„Това е нашето предизвикателство – по-силна ОСП за бъдещия период след 2027 г.“, каза той.

Кризисният фонд ще бъде активиран догодина

Според члена на Комисията същата логика трябва да се разшири и към кризисния резервен фонд. Фондът – задействан за първи път през април – може да се използва за финансиране на извънредни мерки за противодействие на смущенията на пазара, засягащи производството или разпространението. Но това не отговаря на необходимото за подпомагане на земеделските производители в трудни времена, според комисаря.

„Това са само 500 милиона евро, което е около само 3 евро на хектар земеделска земя в ЕС“, обясни той, като подчерта, че „няма достатъчно инструменти в ОСП“ за справяне с кризата.

Като такива, фермерите на бъдещето също трябва да бъдат оборудвани с „повече инструменти за управление на кризи“, каза комисарят, добавяйки, че фондът за кризисен резерв „вероятно също ще бъде активиран през следващата година“.

Поддържайте финансирането на ОСП съсредоточено върху земеделските производители

Комисарят също така изрази загриженост, че настоящият бюджет на ОСП – на който все повече се разчита за финансиране на целите на водещата хранителна политика на ЕС, стратегията „От фермата до вилицата“ – е твърде ограничен.

Например през юли изпълнителната власт на ЕС обяви, че програмата на ЕС за земеделски субсидии ще бъде изменена, за да финансира плановете си за намаляване на пестицидите. Съвсем наскоро, проект на предстоящото съобщение на ЕС за торовете, също се обляга силно на ОСП за укрепване на сектора срещу кризата с торовете.

Макар Войчеховски да признава, че производството на торове е част от хранителната екосистема на ЕС, той каза, че финансирането за торове трябва да се търси другаде.

„Бюджетът на ОСП трябва да бъде преди всичко бюджет за фермерите“, каза той, добавяйки, че „като цяло е против харченето на пари от ОСП за други цели, които не са директно за фермерите“.

„На първо място, фермерите трябва да бъдат подкрепени от бюджета на ОСП“, обясни той.

Вместо това комисарят призова за „повече синергия“ между ОСП и други политики, като политиката на сближаване и фондовете за възстановяване, като подчерта, че политиките трябва да бъдат „допълващи се“.

Същото важи и за бъдещето на фонда за развитие на селските райони, който в момента се финансира от ОСП.

„Но то трябва да се финансира и от други фондове, като фондовете за сближаване и възстановяване“, каза той, подчертавайки, че средствата от ОСП трябва да бъдат „изразходвани за фермерите, за подкрепа на фермерите“.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X