loader image

ЕК прие предложение за първата доброволна рамка на равнище ЕС за надеждно сертифициране на поглъщането на въглерод от земеделието

Европейската комисия прие предложение за първата доброволна рамка на равнище ЕС за надеждно сертифициране на висококачествените поглъщания на въглерод.

Предложението ще стимулира иновативните технологии за поглъщане на въглерод и устойчивите решения за улавяне на въглерод и ще допринесе за постигането на целите на ЕС в областта на климата, опазването на околната среда и нулевото замърсяване. Предложеният регламент ще подобри значително капацитета на ЕС за количествено определяне, наблюдение и проверка на поглъщанията на въглерод. Подобрената прозрачност ще гарантира доверието на заинтересованите страни и промишлеността и ще спомогне да се избегнат заблуждаващите твърдения за екологосъобразност.

Тези предложения са основни градивни елементи на плана за действие относно кръговата икономика и са от съществено значение за целта на ЕС да се превърне в първия в света неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. 

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X