loader image

AGviser: Почвеният анализ е основата на въглеродното земеделие и здравата почва

Агрохимичният анализ е основополагащ за почвеното здраве и ефективно въглеродно земеделие.

Агрохимичният лабораторен комплекс за изпитване на AGviser е оборудван с последно поколение апаратура за пробоподготовка и анализ на почви, води, органични и неорганични торове и растителни проби.

Всички лабораторни изпитвания се контролират и извършват от екип от виококвалифицирани специалисти при стриктно спазване на най-високите стандарти.

„След като нашите пробовземачи получат заданието си за работа на полето, на базата на GPS координати идентифицират мястото, на което трябва да бъдат взети почвените проби, пристигат на терен със специализирана машина, на която е монтирана автоматичната сонда и в зависимост от това какъв е профилът на терена и съответно – какви анализи следва да правим, извършват автоматичното пробовземане по определен алгоритъм. Сондираме полетата в три дълбочини. Първо в най-горния пласт от 0 до 30 см, след това в пласта 30-60 см и накрая – в 60-90 см“, обяснява Христо Николов, съдружник в AGviser и ръководител на програмата за въглеродно земеделие Carbonsafe. Сондата автоматично разпределя почвата от трите пласта в три отделни контейнера, които в последствие биват опаковани, номерирани и се подават за анализ към лабораторията на AGviser.

Пробовземането е обезпечено от сонда Wintex 3000. Това е единствената такава машина в България. Тя позволява едновременно пробовземане от три пласта като може да достига дълбочина от 90 см. Там, където е необходимо да се работи в по-плитките профили на почвата, може да се зададе пробовземане само от 0 до 30 см или от 30 до 60 см.

За нуждите на нашата въглеродна програма ние изследваме в дълбочина и трите пласта, обяснява Христо Николов, съдружник в AGviser и ръководител на програмата Carbonsafe.

След като бъдат взети пробите от полето, всяка от тях бива индивидуално номерирана и се връща обратно към нашата лаборатория, където специалисти с най-съвременна апаратура измерват всички показатели на почвата. Започваме от киселинност на почвата, минаваме през всички макро и микро хранителни елементи и най-същественото, което касае нашата програма – отчитането на наличните количества въглерод.

След като направим този базов анализ на основата на първото почвено пробовземане, нашите специалисти агрономи разработват индивидуална програма за всяко едно стопанство и проект, който започваме да изпълняваме. Тази програма ще се основава на принципите на регенеративното земеделие, стимулирането на повече безорни практики, на намаляване на употребата на минерални торове и пестициди и използването на ефективни микроорганизми.

Ефективното въглеродно земеделие подобрява почвеното здраве и биоразнообразието, спомага за по-добра инфилтрация на водата, предпазва от водна и ветрова ерозия и по този начин спомага за увеличаване улавянето и натрупването на въглерод в почвата. Програмата Carbonsafe™ използва строго консервативен подход и научнообоснована методология за измерване, наблюдение и отчитане на количеството секвестиран в почвата въглерод. Взимането на базови почвени проби последвани от лабораторен анализ на физико-химични показатели определя първоначалните данни за наличие на въглерод в почвата. Взимането на контролни почвени проби и повторен анализ е способ за доказване, по неоспорим начин, на натрупваното количество секвестиран в почвата въглерод.

Специалистите на AGviser ще бъдат до земеделците във всяка стъпка от планирането, изпълнението, отчитането и реализацияна на въглеродни сертификати по програмата за ефективно въглеродно земеделие.

Оставете коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here

Агротехника

Последни новини

X
X